La Flipped Classroom

Aquest és un espai creat en el marc d'un Projecte d'Incorporació de la Flipped Classroom en l'etapa de Primària i el Grau d'Educació Primària de la FPCEE Blanquerna (URL).

L'objectiu d'aquest espai és poder compartir els materials didàctics dissenyats pels estudiants de la FPCEE Blanquerna amb els alumnes de l'Escola Jesuïtes Gràcia per tal de poder aplicar la Flipped Classroom en les seves classes d'estadística.

Tot el material en aquesta site ha estat creat pels estudiants de la FPCEE Blanquerna dels mòduls: Utilització didàctica de les TIC i Disseny de Materials Didàctics i Entorns d'Aprenentatge Digitals.

Què és la Flipped Classroom?

Per saber més: http://ca.wikipedia.org/wiki/Classe_inversa 

extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Classe_inversa
    extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Classe_inversa