AVALUACIÓ

Instruments per a poder avaluar les sessions Flipped que farem amb els nostres estudiants
A) En acabar les sessions, cal que tots els estudiants contestin:

Qüestionari estudiants universitat 
Qüestionari alumnes de primària 

B) Durant les sessions, i en acabar-les, cal que els professors emplenin:

Graelles d'observació

C) Els qüestionaris de primària els complementarem amb focus groups amb tres o quatre alumnes de cada grup classe. 

D) Tot plegat ho complementarem amb els focus groups per part dels professors (jornada)