Escoltar

Escoltar, amb humor

26 d’abr. 2016, 3:57 publicada per Antoni Miralpeix


Vídeo de YouTube


Didàctica de l'audició

14 d’abr. 2014, 7:13 publicada per Antoni Miralpeix   [ actualitzat el 5 de juny 2014, 2:14 per Marc Celeiro ]

Didàctica de l'audició

VALORS EDUCATIUS DE L'AUDICIÓ

 

L’hàbit d'escoltar dóna una actitud específica i individual d'atenció que facilita una activitat molí profunda: és una resposta personal i, al mateix temps, dóna un cert sentit de solidaritat amb tots els altres que escolten (companys, públic...). .

Aquesta activitat intel·lectual, interior, no donarà el resultat desitjat, ni és possible, si no es creen unes condicions externes propicies.

El mestre haurà de potenciar amb la seva actitud i amb la preparació adequada de l'audició tot aquest gruix d’elements apuntats.

 Caldrà promoure el diàleg - comentari sobre el que s'ha escoltat tot respectant les opinions, la subjectivitat de cadascuna, i demanar l’argumentació corresponent a cada opinió.

 VALORS ESPECÍFICAMENT MUSICALS

 

Crear en el nen l’hàbit d’escoltar (en silenci , amb respecte, en postura adient...).

Donar-li un cert repertori que l’ajudarà a perfilar el seu propi gust estètic musical.

La selecció d’obres ha estat feta pensant que tant les cançons com els instruments escollits són molt propers al nens.

Distinció de:

 • VEUS: homes, dones, nens

 • INSTRUMENTS: piano, guitarra, trompeta,  percussió Orff, violí, instruments populars de Catalunya

La distinció de les qualitats del so:

 • agut-greu,

 • fort-fluix (forte-piano)

 • curt -llarg

 • ràpid-lent

 • timbre específic de veus o instruments

 • molts-pocs?

Tendir a emprar al més aviat possible el vocabulari específicament musical.

Reconeixement de melodies conegudes, cantades o tocades.

Potenciar la memòria musical mitjançant la repetició = reconeixement de les audicions anteriors, més o menys llunyanes.

Acumular al llarg del període educatiu escolar els coneixements musicals que s’inicien en aquesta edat, amb les mateixes obres-autors, ampliant detalls. Exemple: ritme i melodia del tema principal; instruments, autor, època, estil, forma musical, etc.

Relacionar la música amb d'altres matèries de l'ensenyament.

Relacionar els nens amb el medi ambient musical del seu entorn (festes, instruments populars,esdeveniments,...).

 

SUGGERIMENTS.

 • Tot i tenint ben clar que la finalitat de l’audició és posar el nen en contacte amb la música interpretada par altres, creiem útils unes cartes normes metodològiques que hi ajudin.

 • Els suggeriments que es donen en aquest apartat no cal que segueixin sempre la mateixa seqüència. Hi ha maneres diverses de presentar l’audició. El mestre haurà de veure quina és la més adequada par a cada cas.

 • L’actitud del mestre, serena, tranquil·la i receptiva, condicionarà amb tota seguretat l’actitud classe.

 • L’audició podrà tenir un comentari previ, però sempre n’ha de tenir un de posterior.

 • El mestre és qui ha de buscar la millor manera de transmetre als nens un fragment musical. És per això que procurarà cercar aquells elements que facilitin aquesta comunicació: motivació, descoberta, valoració.

 • És important la dosificació adient de l’estona d’audició; en aquesta edat, de 2 a 3 minuts són suficients.

 • La freqüència de les audicions: una cada dia com a mínim. Si una sessió no es pot acabar, és important refer-la o continuar-la al més aviat possible, quan el record encara és viu.

 • És convenient insistir en l’audició dels fragments que els nens ja coneixen, per dos motius:

 • a/ El goig de tornar a escoltar quelcom que ha agradat.

  b/ La verificació per part del mestre del grau d’assimilació dels nens.

 • L'excessiva varietat d'obres dispersa l'atenció dels nens i els priva d'un bon reconeixement i assimilació de les obres. El nen estima la música que va fent seva, en la mesura que la pot reconèixer.

 • Els aparells amb que s’hagi de reproduir la música convé que estiguin en les millors condicions. I el mateix cal dir del material enregistrat que caldrà que ho sigui en versions de qualitat.

 • Els nens hauran de veure que el mestre vetlla i respecta tot aquest material. Més endavant podrem fer-los responsables d’aquesta tasca.

 • La intensitat serà el més acostat a la realitat.

 • Si el final de l'audició no coincideix amb un final ben clar, és convenient no tallar de cop el so, sinó fer-ho tot disminuint el volum.

Exemples d'audicions:

 

Fantasia GreensleevesVaughan Williams
Pizzicatto PolkaJohann i Josef Strauss
Danza ritual del fuegoManuel de Falla
Simfonia del rellotgeF. Joseph Haydn
Al palau del rei de les muntanyesEdvard Grieg

Altres propostes:

LLENGUATGE MUSICAL

Exemples d’elements que es poden treballar amb l’audició. https://drive.google.com/folderview?id=0By3dhIODHgedUFlzaTNWLV84cms&usp=sharing


Audició musical a l'ed. infantil i primària. Mª A. Guardiet

14 d’abr. 2014, 7:08 publicada per Antoni Miralpeix   [ actualitzat el 27 de jul. 2016, 10:05 per Antoni Miralpeix Bosch ]

Descarrega't el document escrit en Microsoft Word que conté un sumari de 14 apartats. Els nou primers són de caràcter teòric, ens introdueixen a la globalitat del tema de l'escolta i l'audició musical. Els cinc últims estan dedicats a l'enumeració i anàlisi de materials i recursos educatius; cal destacar-ne l'apartat dotze que és producte de l'anàlisi de les audicions musicals en els llibres de text a Primària. 

Síntesi feta per Glòria Prats:

AUDICIÓ MÚSICAL

Educar en l’escolta en la societat actual planteja uns reptes que cada vegada consten més d’assolir. El paisatge sonor que ens envolta s’ha convertit en un caos de sons que ens torna insensibles i sords als sons del nostre entorn que ens passen desapercebuts. D’altra banda,

L’ESCOLTA EN FAMÍLIA, ESCOLA I SOCIETAT:

· L ’escola NO ha de ser l’únic lloc on es treballi l’ESCOLTA. També s’ha de fer en l’entorn familiar i en l’àmbit social.
· Educar no només significa transmetre continguts, sinó i sobretot, actituds i valors.
· La manca de temps per escoltar és el gran problema de la família i de la societat actual.
· Educar en l’ESCOLTA és molt important perquè sovint implica altres procediments importants per al desenvolupament personal:
 • L’educació de l’ESCOLTA influeix directament en l’ATENCIÓ i CONCENTRACIÓ. 
 • L’ESCOLTA suposa un esforç general d’INTEL·LIGÈNCIA. 
· Cal trobar o elaborar materials que potenciïn el resultat gratificant d’una bona escolta, tenint en compte que no hi ha una solució immediata, sinó a llarg termini.
· Com promoure una educació de la nostra ESCOLTA (segons F.Palacios (1997, p.41)):
 • Oïda atenta: interessada per tot allò que sona. 
 • Oïda sensible: que detecti i denunciï els excessos. 
 • De l’oïda a l’escolta: que no només senti, sinó que hi hagi un acte voluntari. 
 • Oïda analítica: que distingeixi, diferenciï i compari. 
 • Oïda concentrada: que disolgui el temps en l’espai. 
 • Oïda connectada: relacionada amb la resta de sentits. 
 • Oïda musical: que visqui els missatges que transmeten els sons. 
· Cada vegada més l’ESCOLTA perd protagonisme. Ens bombardegen amb sons que ens condicionen.
· L’oïda té més importància de la que ens pot semblar a “simple vista”. No podem tancar les nostres oïdes, aquestes estan actives les 24 hores del dia i actualment vivim en la societat del soroll.
· És molt important el PAISATGE SONOR que ens envolta:
 • Hi ha un caos de sons que ens torna insensibles i sords als sons. 
 • L’ambient sonor que envolta als nens és molt impotant. 
 • Com a educadors cal donar eines per redescobrir l’ambient que ens envolta. 
 • Com sona la meva escola? article Reina Capdevila http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3724839
 • Escoltar el SILENCI: Escoltar és una funció que es basa en la relació de contrast entre el silenci i el so. Segons Yehudi Menuhin “La música no pot ser dissociada del silenci, de la mateixa manera que no ho és un quadre pintat d’una tela en blanc”. 
 • L’espai buit de so provoca sensació de desconeixement, de por que es supleix amb moviments i sons. 
· Aprofitar els moments de música per propiciar moments d’escolta i millorar-la.
· L’educació musical enriqueix l’educació auditiva.

L’AUDICIÓ MUSICAL:

· Segons M.Antònia Guardiet: Per presentar una audició musical primer cal escoltar, conèixer-la, deixar-se “ferir” per la música, després ja apareixeran les estratègies, els objectius curriculars, l’adaptació,…
· El nen és emocional per naturalesa i per això és necessari utilitzar i cultivar la sensibilitat.
· Quan som capaços de comprendre el missatge sense paraules que transmet la música ajudem al desenvolupament global de la persona.
· La música ofereix la possibilitat d’expressar idees i emocions que no es poden manifestar amb el discurs verbal.
· Una bona educació musical:
 • Potencia i estimula la intel·ligència. 
 • Desvetlla les sensacions més íntimes. 
 • Desenvolupa la creativitat, la imaginació. 
 • Incideix en la millora dels nivells d’atenció i concentració. 
 • Educa l’oïda i ajuda a comprendre allò que ens envolta. 
 • Enriqueix la memòria musical. 
 • Amplia el bagatge cultural. 
 • Dóna a conèixer altres realitats i maneres d’expressió diferents del nostre context cultural. 
 • Ajuda al respecte d’altres formes d’expressió individual o col·lectiva. 
 • Fomenta la participació i sociabilització. 
 • Desvetlla el sentit crític i estètic. 
· Com diu Z.Kodaly: “Hem de donar als infants els exemples de la millor música”.
· L’audició musical va estretament lligada a la persona: al seu estat anímic, al seu grau d’atenció o cansament, a la familiaritat que té envers aquella música,…Per tant, és variable.
· També influeixen aspectes externs: motivació, situació o moment, l’espai,la qualitat de l’audició,…
· La música arriba de forma diferent a cada persona. És difícil que arribi a tothom i de la mateixa manera.
· Les reaccions emotives no depenen exclussivament de la música, sinó que també depèn de:
 • La professionalitat en l’elecció d’obres, adequades al context i l’edat. 
 • La tria d’objectius a treballar. 
 • L’expressió i la veu suggestiva que contextualitza l’obra. 
 • La motivació prèvia. 
 • Els elements visuals i plàstics per aconseguir l’equilibri entre els sentits. 

MOTIVAR L’ESCOLTA:

· Cal cercar maneres, accions que siguin útils a les audions i que suposin un pas endavant a la intel·ligència:
 • El mestre i la seva actitud d’escolta. Els nens imiten, cal ser bons exemples. 
 • Expressar amb llenguatge corporal el discurs musical. 
 • Vivenciar el fet sonor-musical amb l’ajuda de textos rítmics, danses, pictogrames,… 
 • Recursos visuals que ajudin a la comprensió musical: l’instruments, l’autor, l’argument,… 
 • Crear un ambient i/o unes espectatives. 
 • Crear reptes a través de preguntes que desvetllin la curiositat i que es resoldran després de l’escolta. 
 • L’anticipació com a satisfacció intel·lectual i seguretat personal. 
 • La música ens parla: Proposar preguntes abans de l’escolta per comprendre la pròpia música. Què ens vol dir la música? Com ens ho diu?,… 
 • Haver experimentat vivencialment a través del joc i prèviament a l’escolta algun requisit al qual volem fer èmfasi, de tal manera que el reconeguin quan l’escoltin: tema rítmic, melòdic, forma musical,… 
 • Observar les respostes dels oïdors, les que es donen mentre sona la música i les posteriors. 
 • Globalitzar els aprenentatges, interrelacionar-los amb altres àrees. 
 • La dansa tradicional aporta una riquesa didàctica incalculable. 
 • Fer algun canvi de situació en l’espai ajuda a crear noves espectatives. 
· Per als més petits:
 • Ajudar a la comprensió musical amb accions. 
 • Ajudar a la comprensió musical amb recursos plàstics. Associar el so amb una imatge facilita la comprensió del fet sonor. 
 • El joc per a la comprensió del procés d’aprenentatge. 
 • Assegurar un objectiu concret a cada música que escoltarem i treure’n el màxim profit. No voler abarcar-ho tot! 

DIDÀCTICA DE L’AUDICIÓ MUSICAL

· Seleccionar obres simples en estructura, temàtica i instrumentació i anar augmentant la complexitat a mesura que creixen.
· Escoltar fragments que tinguin una entitat completa: amb un inici i un final.
· La durada de l’audició serà curta i anirà augmentant a mesura que l’educació de l’escolta vagi progressant.
· Els nens/es han de connectar amb la música de la seva terra.
· Cal un equilibri entre les audicions en directe (cançons cantades pel mestre o audicions en directe) i les enregistrades.
· Seleccionar obres de tot tipus.
· No ens ha de preocupar repetir les audicions ja treballades, fins i tot en altres cursos.
· Es pot fer una selecció acurada de música actual que, tot i no tenir la mateixa riquesa tímbrica, polifònica o harmònica, poden reforçar altres aspectes i s’apropen al llenguatge actual de l’infant.
· Pares i mares han d’estar informats del repertori d’audicions que s’escolta a l’escola. És interessant poder facilitar les audicions via Internet, Cd,… per escoltar a casa el mateix fragment treballat a l’escola.

EXEMPLES

 • La marxa del rei lleó: C. Saint-Saëns - Moviment 

Vídeo de YouTube

 • Duet de gats: Rossini – Imatge 

 • Eco-Dansa de les fúries: Purcell – Eco-intensitat 

Vídeo de YouTube


 • Oh, Fortuna: C.Orff – Treball intensitat 

Vídeo de YouTube


 • L’ocell de foc: Stravinski – treball melòdic o rítmic 

Vídeo de YouTube


 • On suuri: plans sonors

Vídeo de YouTube


Instruments de teclat

21 d’oct. 2013, 2:44 publicada per Antoni Miralpeix   [ actualitzat el 5 d’abr. 2016, 3:15 per Antoni Miralpeix Bosch ]

Vídeo de YouTubeInstruments de percussió

21 d’oct. 2013, 2:42 publicada per Antoni Miralpeix   [ actualitzat el 5 de juny 2014, 2:16 per Marc Celeiro ]


Instruments de percussió


Instruments de vent

21 d’oct. 2013, 2:41 publicada per Antoni Miralpeix   [ actualitzat el 3 de juny 2016, 9:12 per Antoni Miralpeix Bosch ]


Include gadget (iframe)

Instruments de corda

21 d’oct. 2013, 2:38 publicada per Antoni Miralpeix   [ actualitzat el 27 de jul. 2016, 10:30 per Antoni Miralpeix Bosch ]


Pagagnini

Pagagnini

Vivaldi

Vivaldi


Vídeo de YouTube


Els instruments de la cobla. La sardana

9 de set. 2013, 8:52 publicada per Antoni Miralpeix Bosch   [ actualitzat el 5 de juny 2014, 2:15 per Marc Celeiro ]

Els instruments de la cobla

Col·locació dels instruments

Col·locació dels instruments


La cobla actual

La cobla actual


Fragments de lluïment

Fragments de lluïment

Flabiol i tamborí

Flabiol

Polka per flabiol i cobla

Tamborí

Flabiol i tamborí de plàstic
Tible

Tible


Tenora

Tenora


Tenora. Cançó del lladre

Trompeta

TrompetaTrombó

Trombó


Fiscorn

Fiscorn


Obligada de fiscorn - La veu d'en Joan

La sardana: curts i llargs

Curts i llargs

Petita història de la cobla i la sardana

Petita història de la cobla i la sardana

La sardana a l'escola: quaderns didàctics


Sardana: Poble que canta

Poble que canta


L'Orquestra Simfònica

9 de set. 2013, 3:00 publicada per Antoni Miralpeix Bosch   [ actualitzat el 28 de març 2017, 3:03 ]


L'orquestra simfònica


Imprimeix aquesta imatge i escriu el nom de les famílies i instruments. 

Guia d'orquestra per a joves. B. Britten.

Guia d'orquestra per a joves. B. BrittenOrquestra Simfònica
Famílies D'INSTRUMENTS  :

Vent-fusta 

Metall

Corda 

Percussió

 

VENT FUSTA

Flauta i flautí 

Oboès

Clarinets  

Fagots 

CORDA 

Violins

Violes

Violoncels 

Contrabaixos

Arpa

 

METALL

Trompes

Trompetes

Trombons, tuba 

Percussió 

 

FUGA  

Fuga (HD)Philharmonia Orchestra: vídeos dels instruments


Trobat a: http://www.philharmonia.co.uk/explore/films/instrument_guides


http://www.philharmonia.co.uk/explore/films/instrument_guidesEls instruments de l'orquestra: descripció, jocs,...

Ves directament a la pàgina: http://www.xtec.cat/trobada/musica/


http://www.xtec.cat/trobada/musica/

https://web.archive.org/web/20140723093450/http://www.couleurs-orchestre.com/

1-9 of 9