Soundpainting


Vídeo de YouTubeEl  Soundpainting és improvisació guiada. Es basa en un idioma creat el 1975 a New York pel compositor Walter Thompson per músics, actors, ballarins, poetes i artistes en general. És un llenguatge mut que està compost per una sèrie de signes, normalment interpretats amb el cos, en el qual el director o mestre marca unes pautes als seus soundpainters perquè arran d'elles desenvolupin la improvisació.

Els gestos Soundpainting s'agrupen en dues categories bàsiques: Gestos estructurals i senyals de funció. Els gestos estructurals indiquen el tipus de material (instruments, veu, ball) i com es realitzarà la improvització (fort, fluix, lent, sol, conjunt). Els senyals de funció indiquen qui els realitza i quan començar a realitzar-los.
Comments