COR BLANQUERNAEn primer lloc cal agrair tota la tasca realitzada durant disset anys pel director i fundador del Cor Blanquerna Ramon Vilar. La seva professionalitat ha quedat manifesta en tots els concerts realitzats, ell ha fet possible que la coral existeixi fins a l’actualitat, donant pas a una nova etapa.
Aquest nou projecte, es proposa de forma oberta i plural, a tots els estudis de la Universitat, professorat, alumnat, PAS, etc.
Entenem que els grups de Grau d’Infantil i de Primària seran el motor i la base d’aquesta coral que tindrà com a repertori, música coral de totes les èpoques i estils.

OBJECTIUS 

 • Apropar la música al màxim de persones possible de la comunitat universitària (alumnat, professorat, PAS...) Basant-nos en les noves tendències: “Escola per a tothom” Tonucci, 2012 ; Comunity Music, així com els grans metodòlegs del s.XX ( Willems, Dalcroze, Martenot..). 
 • Vincular l’activitat a totes les matèries de l’àrea de música, en especial a les de Menció d’Educació musical.
 • Aconseguir resultats de màxima qualitat.
 • Vincular el Cor a les activitats i manifestacions culturals pròpies de la vida universitària (Nadal, St. Cecília, Pasqua,cicle universitari, Setmana cultural, graduacions de Grau...)
 • Dinamitzar la vida musical a la universitat. Promoure la participació d’ un conjunt instrumental que acompanyi el Cor Blanquerna.

ORGANITZACIÓ

Projectes:

La intenció és fidelitzar els cantaires un mínim de dos anys, tot i que es pensa en una metodologia de treball més flexible organitzada en petits projectes, en els quals s’hi pot participar de manera opcional.

1r SEMESTRE: Santa Cecília / Nadal
2n SEMESTRE: Pasqua i Sant Jordi / Cicle Universitari i Graduacions

Horari:

Proposta: un dia a la setmana de 14h a 15h a l’aula C0-02.
Calendari d’assajos en funció dels projectes.

Organització de l'assaig:

Pel millor funcionament del cor seria idoni poder comptar amb una responsabilitat compartida en la que hi hagués diferents funcions: direcció coral, sots-direcció i direcció del grup instrumental. Donat que caldran assaigs parcials, arranjaments, acompanyaments...

Diracció: Eva Martínez i Tomé

Currículum referit al cant coral
 • Estudia direcció a l'Escola Internacional de Direcció de Namur (Bèlgica) amb el director de cor i orquestra Pierre Cao. També ha estudiat direcció coral amb Josep Prats, Manuel Cabero, Johan Duijck i Laszlo Heltay.
 • Ha estat directora del Cor Infantil Sant Cugat del Vallés; de la coral del CEC; del cor Divertimento de Barcelona ; de la coral Regina de Manlleu i de la Coral juvenil Sinera dels Lluïsos de Gràcia des de l'any 1994 al 2009 
 • Forma part de l'equip docent dels cursos de direcció coral que organitza regularment la Federació Catalana d'Entitats Corals. També ha estat professora en els cursos de formació per a mestres que organitza l'Auditori de Barcelona. Ha impartit cursos de direcció coral diversos anys a l’escola d’estiu Blanquerna; l’escola d’estiu Rosa Sensat i els cursos de l’ACEM..
 • Dirigeix des de l’any 2002 les Trobades de les Corals Escolars de Badalona. 
 • Ha fet de preparadora dels cors als Messies participatius de La Caixa, i el passat curs 2012 va fer de directora- preparadora del Requiem Alemany de Brahms. 
 • Ha estat directora convidada a les Trobades de corals de Casals Catalans del Con Sud d’Amèrica(2001,2003 i 2005) realitzades respectivament a Rosario, Montevideo i Buenos Aires. 
 • L’any 2005 va dirigir a l’auditori de Barcelona la cantata “Till Eulenspigel” interpretada per les corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya(SCIC)
 • El maig de 2007 dirigí a Mataró i Manresa, la Cantata “El Motí”de Josep Vila, interpretada per escolars participants al programa “Cantània” de l’Auditori de Barcelona. 
 • També a l'auditori de Barcelona va dirigir l'any 2009 les corals de les escoles de música del Liceu.
 • Ha dirigit (2010-2011) els cors de Girona en el concert inaugural del Festival de Músiques Religioses del Mon, amb les solistes Maria del Mar Bonet (any 2010) i Maria Bayo (2011)
 • Actualment és directora-assistent de la Coral Cantiga dels Lluïsos de Gràcia 

Currículum referit a grups instrumentals
 • Ha dirigit l’Orquestra de l'escola Municipal de música de l'Eixample de Barcelona i la Jove Orquestra Simfònica Aleví de l'Anoia.

Creditatge:

Hi ha la possibilitat de reconeixement de creditatge als alumnes que formin part del cor com a mínim un curs (2 ECTS per cada 50 hores de dedicació mínima), veure normativa 2017-2018
Veure: Normativa acadèmica. Pàg 6.

LLISTAT DE CANTAIRES

Llista de cantaires