2015/02/10 DicMus. Diccionari de termes musicals, un projecte col·laboratiu i cooperatiu

Post date: 10/02/2015 16:46:21

DicMus és un diccionari musical realitzat de manera col·laborativa i cooperativa per alumnat d'ESO i Batxillerat que s'emmarca en un projecte educatiu en fase de desenvolupament dins del context de l'àrea de Música que es basa en la utilització de les NNTT (TIC i TAC) i el treball competencial. Entre d'altres, l'objectiu és la millora del llenguatge específic de l'àrea per augmentar la comprensió lectora dels temes d'estudi de l'assignatura.El projecte i la implementació corren a càrrec de la Dra. Marta Orts i Alís (musicarts.cat@gmail.com).