กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

11


 11
ID PLANรูปแบบข้อสอบ O-NET 2559


---------------------------------
๑ คน ๑ ผลงานนักเรียน
๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติ (PDF) (WORD)

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
(คลิกที่ภาพเลยนะ)นักรียน ผู้ปกครองดูผลการเรียนที่นี่
ชื่อผู้ใช้  เลขประจำตัวตัว นร
รหัสผ่าน = เลขประชาชน
----------------------------------------
11

------------------------------------------------
การประเมินภายนอกรอบ ๔ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด   การเตรียมการประเมิน
2. หมายเหตุ
    เลื่อนการประเมินรอบ ๔  ออกไปอีก ๒ ปี

Comments