ผู้บริหาร/ครูนางปนัดดา  ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน


นายชัยพงศ์  ฤทธิ์ขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน