การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

โพสต์10 ก.ย. 2562 23:38โดยนายสามารถ ไตรณรงค์
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน    
ชื่อผู้วิจัย      :นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 
สถานศึกษา  :โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ปีที่วิจัย        :2561

เอกสารตามไฟล์แนบ
Ċ
นายสามารถ ไตรณรงค์,
10 ก.ย. 2562 23:38
Comments