บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โพสต์5 ก.ค. 2561 23:13โดยwebsite2018 webbkw   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 01:24 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์ ]

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง32248 เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ  http://www.samartland.info หรือ http://www.samartland.org

Ċ
นายสามารถ ไตรณรงค์,
8 ก.ค. 2561 01:25
Ċ
website2018 webbkw,
5 ก.ค. 2561 23:13
Comments