ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์16 ส.ค. 2562 16:23โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 02:25 ]
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,200.00 บาท(หกแสงสองร้อยบาทถ้วน) ดูประกาศและรายละเอียดตามไฟแนบข้างล่าง
*หมายเหตุเอกสารแก้ไขตามแนบ 19 สิงหาคม 2562

Ċ
นายสามารถ ไตรณรงค์,
19 ส.ค. 2562 02:25
Ċ
นายสามารถ ไตรณรงค์,
19 ส.ค. 2562 02:24
Ċ
นายสามารถ ไตรณรงค์,
19 ส.ค. 2562 02:25
Comments