ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขัน กิจกรรม วันสุนทรภู่

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:08โดยนายสามารถ ไตรณรงค์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน  2562 นี้เป็นวันสุนทรภู่
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมมีดังนี้
  1. ประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยโดยใช้สมุดวาดเขียนเล่มใหญ่
       ม.ต้น ใช้สีชอล์ค ระบาย /  ม.ปลายใช้สีโปสเตอร์ระบาย  ส่งผลงานได้ที่ ครูวิทยา หมีกุละ  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จะถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  
 2.วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562    แข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น /ม.ปลาย ใช้ตัวหนังสือแบบหัวกลม    ที่ห้อง 417 อาคารรวงไทย 
3.วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562           แข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว-ร้อยกรอง ระดับ  ม.ต้น /ม.ปลาย                    ที่ห้องประชุมว่านเปราะหอม อาคาร1
4.วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 -แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ทีมละ 2 คน ระดับ  ม.ต้น /ม.ปลาย           ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร1
Comments