คำอ่านพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย-กราบบังคมทูลครบทุกพระองค์

โพสต์4 มิ.ย. 2562 19:55โดยEkkaphon Phuengbhumi   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 10:30 โดย webmaster bankhwaowittayayon ]

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

ที่มา :  https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=728&fbclid=IwAR26nt3ri31gDdEPOCKAgptDRbuaectViu6CfLIcbAfBi52yJwE89lRUnmA


พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม

คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

 

Ċ
webmaster bankhwaowittayayon,
4 มิ.ย. 2562 19:55
Comments