อบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์22 มิ.ย. 2561 04:53โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2561 16:24 ]

      โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ พร้อมคณะครูได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 22 มิถุนายน 2561   เพื่อนำความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มาพัฒนานักเรียนของโรงเรียนอย่างเห็นผล  ติดตามภาพ

Comments