วันวิสาขบูชา

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:29โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2561 23:50 ]
ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้เข้าร่วมกิจกรรม   สัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก   โดยร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ  และคณะสงฆ์ ข้าราชการ อำเภอบ้านเขว้า   วันที่ 29 พฤษภาคม 2561   ณ วัดศรีมหาโพธิ์  ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ   cr.ภาพกิจกรรมโดยครูดุสิตร์ ทิพย์รักษ์
Comments