วันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์30 พ.ค. 2561 20:09โดยนายสามารถ ไตรณรงค์
31 พฤษภาคม 2561  และของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้จัดกิจกรรมช่วงเช้าหลังเข้าแถวหน้าเสาธงให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่นๆ โดยนายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้ความรู้กับลูกๆนักเรียนด้วยตนเอง  ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่นี่
 
Comments