ร.ร.บ้านเขว้าวิทยายน “เปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House)”

โพสต์16 ก.พ. 2561 23:48โดยwebmaster bankhwaowittayayon
ร.ร.บ้านเขว้าวิทยายน “เปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House)” 
นำ“ดอกว่านเปราะหอม” ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไหมหมัดหมีชาวบ้านเขว้า สร้างมูลค่าเพิ่ม


///  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอ ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนตามนโยบายด้านการศึกษามาโดยตลอด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ อย่างมากมาย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูผู้ทำดี จึงได้จัดงาน “เปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านเขว้า และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านเขว้า มาร่วมเปิดงานเป็นจำนวนมาก 

นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กล่าวว่า ให้ครูนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นำผลงานมาแสดงให้ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งภาคประชาชนได้รับรู้และส่งเสริมสนับสนุนต่อไป และที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ประจักษ์ อย่างเช่นการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการวิจัยทั้งในห้องเรียน (Profession Learning Community) และนอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน ได้สืบค้นต่อยอด พร้อมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนได้รับรางวัลด้วยการนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ “ว่านเปราะหอม”  มาเป็นพืชศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้นำเหง้ามาทำน้ำมันหอมระเหย ใบและเหง้ามาคั้นเอาน้ำล้างศีรษะ ป้องกันรังแค ทำให้ผมดกดำ พร้อมยังสามารถนำมาปรุงอาหารได้อีกด้วย 

ด้วยลักษณะของ “ดอกว่านเปราะหอม” ที่มีความสวยงาม กลีบดอกสีขาว โคนกลีบดอกด้านในมีสีม่วง สวยงามเหมือนดอกกล้วยไม้ คณะครู-นักเรียน  จึงได้เกิดแนวคิดที่จะต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไหมหมัดหมี่ของชาวอำเภอบ้านเขว้าให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น นำลักษณะของดอกว่านเปราะหอม มาวาดลงในกระดาษ และใช้กรรมวิธีพิมพ์ภาพลงบนผ้าไหม แล้วจึงนำมาเพ้นท์ทอง อย่างปราณีตสวยงามเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบผ้าไหม  ได้ใส่ผ้าไหมที่มีลายดอกว่านเปราะหอม ที่แห่งเดียวที่บ้านเขว้าชัยภูมิ  นักเรียนเราทำได้จริง ส่งผลให้ได้รับป้ายและเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย เป็นความภาคภูมิใจที่คณะครู-นักเรียน  เราได้สร้างนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวอำเภอบ้านเขว้า อย่างน่าภาคภูมิใจ / ////ทีมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  สพม.30 (ชัยภูมิ) รายงาน
Comments