ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้

โพสต์3 ม.ค. 2561 19:27โดยwebsite2018 webbkw   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 17:53 ]
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะนิเทศศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทอล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นต้น  ณ ใต้อาคารรวงไทร เนื่องในกิจกรรมคนดีศรี บว.
Comments