พิธีถวายราชสดุดี

โพสต์21 พ.ย. 2562 14:38โดยสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 15:44 ]
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน   ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เข้าร่วมกิจกรรมทุกนาย


Comments