พิธีลงนามถวายพระพร

โพสต์3 มิ.ย. 2562 01:20โดยนายสามารถ ไตรณรงค์
3  มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านเขว้าวร่วมกับหน่วยงานราชการ อื่นๆ จิตอาสา และประชาชนในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า  ติดตามภาพถ่ายComments