งานเกษียณอายุราชการ

โพสต์20 ก.ย. 2561 16:51โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 20:53 โดย Ekkaphon Phuengbhumi ]
เช้าวันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านเขว้าได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณในปีนี้
ซึ่งได้แก่ครูรำพรรณ บำรุงสวัสดิ์ และครูวัฒนชัย พึ่งภูมิ โดยครู นักเรียน บุคลากร
ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านอย่างเป็นกันเอง 
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน Comments