กิจกรรมวันแม่

โพสต์13 ส.ค. 2561 20:21โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 21:05 โดย Ekkaphon Phuengbhumi ]
        10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เวลา 08.30 น. 
โดยมีนายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิเป็นประธานในพิธี โดยมี ครู นักเรียน บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ตัวแทนแม่ของนักเรียน ร่วมในกิจกรรม   

Comments