กิจกรรมวันครู สพม.30

โพสต์21 ม.ค. 2561 22:09โดยwebsite2018 webbkw
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดงานวันครูขึ้น ณ ลานกีฬาในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การรำลึกถึงครูบาอาจารย์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีจรรยาบรรดีเด่น ซึ่งโรงเรียนเราก็มีท่านผู้อำนวยการวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ในประเภทผู้บริหาร และ นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ  ในประเภทครูผู้สอน  จากนั้นก็เป็นการแข่งกีฬาคุรุสัมพันธ์ ซึ่งโรงเรียนเราเข้าร่วมในนามสหวิทยาเขต เมืองพระยาภักดีชุมพล ประกอบด้วย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาและโรงเรียนชีลองวิทยา เราสามารถผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สองรายการคือ ฟุตบอลชายรุ่นต่ำกว่า 40 ปี (ชนะเลิศ) และรุ่น 40 ปีขึ้นไป (ได้รองแชมป์) ภาพกิจกรรมสามารถ ดูได้จากเว็บ สพม.30 และเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนครับ


Comments