กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โพสต์26 ก.ค. 2561 01:18โดยนายสามารถ ไตรณรงค์
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดปทุมาวาท อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ  คณะครู  คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม     ชมภาพบรรยากาศ

Comments