การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม

โพสต์1 ส.ค. 2562 14:16โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 14:18 ]
30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้ต้อนรับคณะชุดตรวจเยี่ยม นำโดย นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการ สพม.30 และคณะ ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีนายปัญญา โภคา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะครู ต้อนรับในครั้งนี้
Comments