แห่เทียนพรรษา

โพสต์27 ก.ค. 2561 13:11โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 13:12 ]
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี ของ อำเภอบ้านเขว้า โดยปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561  ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา โดยทางโรงเรียนได้ส่งขบวนแห่ ซึ่งประกอบด้วย ขบวนวงดุริยางค์ นางรำ และรถเทียนพรรษา สีบทอดประเพณีอันดีงามของศาสนาพุทธให้ลูกๆหลานๆอำเภอบ้านเขว้าได้เป็นแบบอย่างตลอดไป...  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments