eis-camp 2018

โพสต์27 ม.ค. 2561 05:16โดยwebsite2018 webbkw
โรงเรียนบ้านเขว้าได้จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียน eis ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคมพ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เรียนสองภาษาในสามกลุ่มสาระ คือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แสดงออกร่วมกับเพื่อนๆด้านการใช้ภาษาอังกฤษอีกทั้งได้รับความรู้ต่างๆมากมายที่หาจากในห้องเรียนไม่ได้ ณปารีมารีสอร์ท โดยมีรองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี

25-26-ค่า eis


Comments