หน้าแรก


กิจกรรมของเรา ชาว บ.ว.

 • วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561  โรงเรียนบ้านเขว้าจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2561 ในคาบลูกเสือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โดยมีผ ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 20:57 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแข่งขันหลายอย่างทางด้านภาษาไทยที่แข่งขันไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มิถ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2561 22:40 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก        โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้จัดกิจกรรม การเดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยเริ่มต้นเคลื่อนขบวนบริเวณสวนสาธารณะ สระหลวง อำเภอบ้านเขว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2561 21:34 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ       โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ พร้อมคณะครูได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 16:24 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกับโรงพยาบาลบ้านเขว้า ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  21 มิถุนายน 2561 ต ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 21:19 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ค่ายธรรมะ 2561       โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะต้านยาเสพติด อำเภอบ้านเขว้า เยาวชนสดใสหัวใจห่างไกลยาเสพติด วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561  ณ โรงเร ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2561 00:07 โดย website2018 webbkw
 • วันงดสูบบุหรี่โลก ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ส่ง 30 พ.ค. 2561 20:17 โดย Ekkaphon Phuengbhumi
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

วิดีโอ YouTube

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ปี 60 สู่การปฏิบัติ

 

วิดีโอ YouTube

การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)

วิดีโอ YouTube


                                                          ประกาศล่าสุด

 • ค่าย Eis ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดค่าย Eis ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ปาริมารีสอร์ท 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 16:24 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ดาวน์โหลดแผนที่เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา2560 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 โดยพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีสามารถดาวน์โหลดแผ่นที่เดินทางไกลได้แล้วครับที่นี่
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 23:23 โดย website2018 webbkw
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »วิดีโอ YouTube

ข่าวจาก สพม.30