หน้าแรก

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  
สอบธรรมศึกษา ณ วัดปทุมมาวาส


กิจกรรมของเรา ชาว บ.ว.

 • ร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2562 16:12 โดย สามารถ ไตรณรงค์
 • สอบธรรมศึกษา 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้เข้าสอบธรรมศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยสถานที่สอบคือวัดปทุมมาวาส อำเภอบ้านเขว้าวิทยายน โดยมีคณะครู ร่วมดูแลลูกๆน ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2562 15:53 โดย สามารถ ไตรณรงค์
 • พิธีถวายราชสดุดี โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน   ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เข้าร ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2562 15:44 โดย สามารถ ไตรณรงค์
 • คนดีศรี บ.ว. ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี ทั้งด้วยกิจกรรม การแข่งทักษะ จิตอาสา แข่งกีฬาโดยนายวีรยุทธ ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2562 00:23 โดย สามารถ ไตรณรงค์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 


                                                            

วิดีโอ YouTube


YouTube Video


http://www.dlit.ac.th  

=======================================
กลุ่มกองทุนเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า

ประกาศล่าสุด

 • ดาวน์โหลดรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบข้างล่าง
  ส่ง 19 ก.ย. 2562 02:43 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,200.00 บาท(หกแสงสองร้อยบาทถ้วน) ดูประกาศและรายละเอียดตามไฟแนบข้างล่าง*หมายเหตุเอกสารแก้ไขตามแนบ 19 สิงหาคม 2562
  ส่ง 19 ส.ค. 2562 02:25 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขัน กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันพุธที่ 26 มิถุนายน  2562 นี้เป็นวันสุนทรภู่ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมมีดังนี้  1. ประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยโดยใช้สมุดวาดเขียนเล่มใหญ่       ม.ต้น ใช้สีชอล์ค ระบาย /  ม.ปลายใช้สีโปสเตอร์ระบาย  ส่งผลงานได้ที่ ครูวิทยา หมีกุละ  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จะถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   2.วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562    แข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น /ม.ปลาย ใช้ตัวหนังสือแบบหัวกลม    ที่ห้อง 417 อาคารรวงไทย 3.วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562           แข่งขันการอ่านบทร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 01:08 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์1. จารึกพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรการอ่านออกเสียง‘พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด-บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด’2. จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงการอ่านออกเสียง‘สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด-พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชน-นะ-นี-พัน-ปี-หลวง’3.จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 10:29 โดย webmaster bankhwaowittayayon
 • คำอ่านพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย-กราบบังคมทูลครบทุกพระองค์ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูลที่มา :  https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=728&fbclid=IwAR26nt3ri31gDdEPOCKAgptDRbuaectViu6CfLIcbAfBi52yJwE89lRUnmAพระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนามคำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล 
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 10:30 โดย webmaster bankhwaowittayayon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »