หน้าเเรก


ช่องทางในการรับชมและ การดาวน์โหลดใบงาน 
โปรดเลือกช่องทางการส่งงานตามระดับชั้น
ส่งงาน ม.1  https://forms.gle/71F1fzBTTskLtLS38
ส่งงาน ม.2  https://forms.gle/gtiU377RoMsmuyuC6
ส่งงาน ม.3 https://forms.gle/kiFLLCVfNNGVSWtE8
ส่งงาน ม.4 https://forms.gle/Tk8xLE7aqAinNWKr7
ส่งงาน ม.5 https://forms.gle/H6TTEJPfiJGtjrNW9
ส่งงาน ม.6 https://forms.gle/whAtrUWB7ZmJCqZG9

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

YouTube Video

 

YouTube Video

ดาวน์โหลด คำสั่งโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน


Recent Files

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด
 
 

วิดีโอ YouTube

YouTube Video

 http://www.dlit.ac.th

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »