หน้าแรก


 

กิจกรรมของเรา ชาว บ.ว.

 • ไหว้ครู 2562 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คือ ไหว้ครู  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนในช่วงเช้า โดยมีนายวีรยุทธปร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:41 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ผู้มีความประพฤติดี นายจิรวัฒน์  เกินชัย นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ รางว ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 10:49 โดย webmaster bankhwaowittayayon
 • พิธีลงนามถวายพระพร 3  มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านเขว้าวร่วมกับหน่วยงานราชการ อื่นๆ จิตอาสา และประชาชนในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2562 01:20 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2562 23:09 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 


 


                                                            

ข่าวจาก สพม.30


วิดีโอ YouTube


ประกาศล่าสุด

 • ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขัน กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันพุธที่ 26 มิถุนายน  2562 นี้เป็นวันสุนทรภู่ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมมีดังนี้  1. ประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยโดยใช้สมุดวาดเขียนเล่มใหญ่       ม.ต้น ใช้สีชอล์ค ระบาย /  ม.ปลายใช้สีโปสเตอร์ระบาย  ส่งผลงานได้ที่ ครูวิทยา หมีกุละ  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จะถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   2.วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562    แข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น /ม.ปลาย ใช้ตัวหนังสือแบบหัวกลม    ที่ห้อง 417 อาคารรวงไทย 3.วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562           แข่งขันการอ่านบทร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 01:08 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์1. จารึกพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรการอ่านออกเสียง‘พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด-บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด’2. จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงการอ่านออกเสียง‘สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด-พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชน-นะ-นี-พัน-ปี-หลวง’3.จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 10:29 โดย webmaster bankhwaowittayayon
 • คำอ่านพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย-กราบบังคมทูลครบทุกพระองค์ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูลที่มา :  https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=728&fbclid=IwAR26nt3ri31gDdEPOCKAgptDRbuaectViu6CfLIcbAfBi52yJwE89lRUnmAพระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนามคำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล 
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 10:30 โดย webmaster bankhwaowittayayon
 • ดาวน์โหลดเอกสาร SAR การประเมินตนเอง 2561 คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ครับ  https://sites.google.com/a/bkw.ac.th/school/dawnhold   หรือคลิ๊กดาวน์โหลดข้างล่างไฟล์แนบ
  ส่ง 20 มี.ค. 2562 03:17 โดย webmaster bankhwaowittayayon
 • ค่าย Eis ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดค่าย Eis ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ปาริมารีสอร์ท 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 16:24 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

ข่าวจาก สพฐ.