หน้าแรก

ครูประจำห้องกิจการนักเรียน
 

 
 


 

นักเรียนคำใดไม่สแกนบัตรแสดงการมาโรงเรียน จะถูกบันทึกข้อมูลไว้และรวบรวมส่งผู้อำนวยการตามจำนวนครั้งที่กำหนดนะครับ  เคารพกฎกติการปลอดภัยไว้ก่อนครับ
เปิดลงเวลามาโรงเรียนได้ตั้งแต่ 06.00 น.-08.40 น. นะครับ