Andre grupper

Lavterkel for kvinner (innvandrer-kvinner) Instruktører: BKT 1. divisjon damer

 
Lavterkel for menn (innvandrere m.fl.) Instruktører: BKT elite

 


Comments