ข่าวประชาสัมพันธ์

圖檔

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ พรหมหิตร นางศรัญญา การะเกตุ นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล และ
นางสาวเกศกนก บุญอาจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่งานแผนงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

    ดาวน์โหลดเอกสาร     

Embed gadget