หน้าแรก...

ข่าวประขาสัมพันธ์-ภาพกิจกรรม

 • ศธ.เปิดโอกาสเด็กพิการเข้าชมนิทรรศการและพระเมรุมาศ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียนพิการ หรือมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา การได้ยินและการมองเห็น รวมถึงนักเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ตามชายขอบจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 7,753 คน จากทั่วประเทศ เข้าชมนิทรรศการและชมพระเมรุมาศ เพื่อให้เกิดความเรียนรู้ผ่านนิทรรศการอันทรงคุณค่างานพระราชพิธีประวัติศาสตร์ของไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2560 01:17 โดย chomkamol bkkp
 • ผอ.สพป.กทม.มอบนโยบายและแนวทางการบริหารงาน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครคนใหม่ เดินทางรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการบริหารงานเพื่อเป็นในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยบุคลากรทุกคนให้การต้อนรับ...ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าวภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 17 พ.ย. 2560 01:14 โดย chomkamol bkkp
 • สพป.กทม. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรับนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายและรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบ เกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเงิน ได้แก่โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทองแดง ได้แก่ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ...ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าวภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 17 พ.ย. 2560 01:09 โดย chomkamol bkkp
 • สพป.กทม.นิเทศติดตามนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วันที่ 2 ธันวาคม 25.59 นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนวัดช่างเหล็ก ร่วมกับ School partnor นางสาวจิรพร พรหมสินชัย ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ มี นางศุภศิตา รสโหมด และ นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาทศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ทำหน้าที่ School Mentor ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นักเรียน ครู เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของบประมาณกองทุนโรงเรียนประชารัฐ โดยมี นายวัฒนธรรม ระยับศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนว ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2560 01:14 โดย chomkamol bkkp
 • สพป.กทม.บำเพ็ญกุศล 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าทีศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล 50 วัน เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามราชวรวิหาร สวดพระพุทธมนต์ในงานดังกล่าว จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีทำบันทึกข ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2559 07:43 โดย chomkamol bkkp
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือแจ้งโรงเรียน

Calendar


https://prbkk.wordpress.com/


กิจกรรมโรงเรียนในสังกัดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์