01. RoadMap

Pentru a asigura o cât mai bună vizibilitate asupra planului de dezvoltare al SocrateCloud, vom publica în această secţiune funcţionalităţile majore pe care dorim să le includem în produs.
Începând cu anul 2019-Q2 SocrateCloud va avea publicată câte o versiune în fiecare lună, în preajma zilei de 15 ale lunii respective, urmând ca în Q3 să ajungem la livrări continue.

Versiunea 19.08

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Generic Posibilitatea de anulare a proceselor/rapoartelor lansate de utilizator
 2 
 3 
 4 
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 19.07

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Generic Optimizare Info Articole
 2 Contabilitate Includerea în D390 a terților cu CUI necomunicat
 3 UX Prezentare pagină de help cotextual
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 19.06

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Vânzări Paleta de ”promoții” a fost completată cu o variantă de tipul ”lichidare de stoc”, variantă prin care promoției i se poate aloca o anumită
cantitate din stoc asupra căreia se aplică, pe perioada de valabilitate a promoției. Astfel, promoția se va închide automat atunci când
cantitatea respectivă a fost atinsă.
 2 Aprovizionare A fost completat fluxul de documente de aprovizionare Comandă furnizor - Recepție - Factură furnizor cu posibilitatea de a înregistra, atât la
 nivel de document, cât și la nivel de detalii, dimensiunea contabilă ”Resursa”. Aceasta, odată completată pe un document se va prelua prin
generare pe următoarele documente de pe flux. Informația este prezentată și în formele de tip ”Creează linii din ...” de pe recepție și de pe
factura furnizor.
 3 Workflow funcționalitatea ”workflow” (fluxul de aprobare al documentelor) a fost completată cu posibilitatea prin care un utilizator aprobator să ceară
 detalii suplimentare pentru un document aflat în aprobare la acesta. Cererea de informații suplimentare va apărea noului utilizator, acesta
având doar posibilitatea de a adăuga informațiile cerute și returna documentul către inițiatorul cerinței. Acțiunea este una ad-hoc, putând fi
 inițiată de către un utilizator aprobator, pentru nivelul de aprobare la care documentul se regăsește la momentul respectiv.
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 19.05

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate Procesul de ”Repartizări contabile” a fost îmbunătățit astfel încât să aplice regulile și pentru dimensiunile contabile provenite din combinațiile contabile indicate în setup-ul entițăților folosite pe documente. Dacă dimensiunile contabile sunt înscrise în setarea contabilă a unei entități (articol, terț, divers etc) atunci regula de repartizare se va aplica și la acestea, excepție dacă nu se înscriu alte dimensiuni direct pe document.
 2 Stocuri S-a ajustat comportamentul la anularea unui bon de transfer setat să lucreze cu două confirmări (de ieșire și de intrare). În situația în care bonul de transfer are finalizată doar confirmarea de ieșire și se cere anularea acestuia, sistemul va proceda la: ștergerea confirmării de intrare, apoi la anularea confirmării de ieșire (nu o va mai șterge ca până acum) și apoi va anula bonul de transfer.
 3 Vânzări În fereastra Avize Expeditie Clienți, câmpurile Mod Livrare și Transportator vor rămâne deschise și după ce avizul este finalizat, atât timp cât câmpul ”Nr.Trasabilitate” nu este completat (nu a fost generat un AWB). Astfel se poate modifica transportatorul în cazul în care informațiile nu sunt completate din comanda client sau când livrările sunt generate direct din WMS.
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 19.04

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Proiecte ”Capitalizare cheltuieli auto pe proiecte” completată cu posibilitatea de a capitaliza orice tip de cheltuială înregistrată direct pe factură cu
condiția ca în detalii să se indice resursele asupra cărora au fost alocate aceste cheltuieli. Procesul determină angajații arondați acestor
resurse și în baza pontajului pe proiecte determină valorile de capitalizat.
 2 Vânzări S-a activat posibilitatea de a ajusta scadențele multiple de pe facturi finalizate, pentru acele înregistrări care încă nu au fost încasate/plătite,
cu condiția ca suma acestora să rămână egală cu valoarea facturii. Mecanismul este util în cazul în care, în timp, condițiile inițiale de plată
se renegociază și astfel trebuie să poți ajusta scadențele viitoare
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 19.03

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Comercial Management vizual pentru comenzile client - K-board Comenzi client
 2 Curieri UPS, Schenker - completare
 3 Contabilitate
 • mecanismul ”Repartizări Contabile” poate fi aplicat de acum încolo și asupra tranzacțiilor contabile provenite din note contabile;
 • a fost completat ”Raport Tranzacții Stoc - detaliat” cu indicația contului contabil de stoc al articolului tranzacționat, informație utilă pentru verificări încrucișate cu tranzacțiile contabile.
 4 Trezorerie
 • contul contabil pentru încasări/plăți cu CEC/BO poate fi setat acum și la nivel de terț;
 • procesul ”Reevaluare Solduri Facturi” cuprinde de acum și facturile de tip RMA;
 • ”Raport Fișă Angajat - Avansuri Trezorerie” - raport nou de control pentru situația avansurilor de trezorerie acordate, a justificărilor efectuate și a determinării componenței soldului (542);
 98 UX
 •  dicționarul aplicației - a fost adăugată posibilitatea de a indica la nivel de câmp din fereastră (custom) reguli specifice de tip ”ReadOnly”. Acestea le completează pe cele stabilite la nivel de coloană din tabelă;
 •  formate de tipărire - a fost adăugată posibilitatea de a indica afișarea unui număr fix de zecimale pentru câmpurile de tip ”Cost+Prices”. Indicația se dă în câmpul denumit ”Rotunjire preț”.
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 18.12

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Comercial Gestiunea avansurilor primite, lei sau valută, cu afectarea postării unde e cazul
 2 Trezorerie Afectarea propunerii de plată/aprobare/pregătire plăți cu ”split tva”
 3 Trezorerie Raport de Justificări avansuri
 4 Trezorerie Modificare mecanism notificări solduri pentru varanta cu multiple nivele de notificare
 5 WorkFlow Înlocuitor de supervizor de flux
 6 Curieri UPS, Schenker 
 7 Stocuri BP și BC cu confirmări
 8 Contabilitate Modificare regulă de postare pentru alocările în valută cu diferențe de curs
 Aplicarea automată a cotelor de tva, separare bunuri/servicii, aplicarea adreselor de livrare. 
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 18.09

 # Funcţionalitate Descriere
 1 General - UI Posibilitate de multi-selecție și de aplicare de procese, modificări, ștergeri ... pe setul de înregistrări selectate.
 2 General - UI Posibilitatea de a muta/menține fișierele atașate în AWS (cloud) pe un serviciu de tip file server, separat de baza de date,
 mecanism transparent față de utilizatorii finali.
 3 General - UI Formularul ”Flux Activități” îmbunătățit pentru a putea păstra o selecție de documente marcate în vederea aprobării/respingerii, între sesiuni.
 4 General - UI Aplicarea împrospătării datelor în mod automat la nivel de ferestre/tab-uri.
 5 General - UI Căutare cu operator logic: ”ȘI”, ”SAU”, ”Negație”.
 6 Proiecte Consumuri din NAP 1:m.
 7 Proiecte Raport explicativ pentru citirile efectuate într-o perioadă (deviz).
 8 Mijloace Fixe Îmbunătățiri pe formularul de ”Generare Imobilizări”.
 9 Trezorerie Separarea contactelor care primesc notificări de solduri față de restul contactelor care pot primi altfel de notificări.
 10 Vânzări Activare scadențe multiple pe fluxul de documente de vânzare.
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 18.06

 # Funcţionalitate Descriere
 1 General Trimitere pe e-mail a documentelor sau rapoartelor direct din meniu
 2 Contabilitate Uniformizare rapoarte Fișa contului și Registru jurnal (toate variantele) pentru a prezenta rulajele exact ca Rapoartele financiare
 3 Producție Proces de generare automată a producției în baza vânzărilor
 4 WMS FluxVision Variantă de lucru de tip ”Depozit generic”, utilă pentru cazurile de utilizatori ce acționează pe mai multe depozite fizice
 5 API Metode noi pentru integrarea pe parte de management al stocurilor
   
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 18.03

 # Funcţionalitate Descriere
 1 WMS FluxVision posibilitatea de a restarta o tranzacție închisă accidental, prin procesul ”Restart Tranzacție” din fereastra Istoric Tranzacții;
 posibilitatea de re/tipărire etichete de palet prin procesul ”Tipărire UT” din fereastra Unitățile de Transport ale Depozitului;
 posibilitatea de a tipări separat, la livrare, eticheta de palet și picking list, funcție de preferința clientului;
 pentru gestiunile care sunt cu evidență în WMS, s-a corectat și limitat posibilitatea de anulare/stornare a documentelor care afectează stocul și care sunt în strictă legătură cu operațiunile din WMS.
 2 Mijloace Fixe generarea automată a mijloacelor fixe, la momentul punerii în funcțiune (consum) sistemul va stabili în funcție de costul de descărcare, dacă respectiva operațiune duce sau nu la obținerea unui mijloc fix
 3 Interfața web a fost adăugată o nouă opțiune pentru ferestre și anume ” Save & New” (Alt+B). La apăsarea acestei combinații de taste, înregistrarea curentă se salvează și se deschide o nouă înregistrare
 4 API s-au adăugat o serie de extensii (v4) prin care se expun acum și identificatorii interni (ID) ai entităților sau documentelor.
   
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 17.12

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate Modificări în vederea ”Split TVA”
 2 Contabilitate Includere ”Diverse” în D390
 3 Project Management Managementul contoarelor și proces de facturare consumuri
 4 Aprovizionare Flux de aprovizionare cu stoc securizat pe proectul sursă
   
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 17.11

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Tipărire Posibilitatea de a indica formate de tipărire diferite la nivel de societate+document (similar cu secvențele de numerotare)
 2 Vânzări - custodie Mecanism de generare automată a Facturilor Client pe baza rapoartelor de vânzare
 3 Stocuri Limitarea acțiunilor pe documentele / tranzacțiile de stoc generate prin intermediul WMS
 4 Stocuri Raport de determinare diferențe q/v între stocuri operațional vs contabilitate
 5 Mijloace Fixe Întreținere în paralel a valorilor pentru amortizarea contabilă vs deductibilă/nedeductibilă
 6 Proiecte Proces nou de capitalizare a cheltuielilor auto pe proiecte
 7 Contabilitate Completare proces ”Validare CUI” cu determinarea aplicării ”TVA la încasare”
 8 Securitate Aplicare restricții de acces funcție de adrese IP
  
 99  Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 17.10

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Importuri de date Ajustări, completări pe mecanismele de import entități și documente.
 2 Proiecte Capitalizare cheltuieli auto pe proiecte
 3 Stocuri Ajustare comportament la Inventar pentru plusurile de inventar și modul de determinare al costurilor aferente
 4 Stocuri Ajustări pe BT și BA
 5 Procese Validare CUI cu determinare de TVA la încasare și respectiv validare de CNP pentru persoane fizice
 6 Workflow - aprobări Fereastră nouă de aprobări cu posibilitatea de aprobări multiple în calup, filtre directe pe coloanele din grid
  
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor

Versiunea 17.09

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate Proces nou - ''Copiere detalii '' pentru Note Contabile - Egalități
 2 Contabilitate Setări disponibile pentru procesul de import curs BNR astfel încât să se înregistreze cursurile și pentru zilele de sâmbătă și duminică
 3 Imobilizări S-a activat un formular nou de tipărire pentru ”Proces verbal de receptie si punere in functiune mijloc fix”
 4 Operațional Proces nou de verificare CUI Tert la momentul operării facturilor furnizor
 5 Operațional Definire rapidă de terț nou (client) prin introducerea CUI-ului și validarea acestuia prin serviciul public ANAF
 6 Operațional Posibilitatea de tipărire cod depozit angros pe documentele de livrare
 7 Operațional S-a activat posibilitatea de a selecta înregistrări inactive în filtrele din cadrul rapoartelor, dacă rolul permite.
 Permisiunea se acordă la nivel de rol prin marcarea bifei "Afişează înregistrări inactive".
 8 Vânzări Dezactivare automată livrabil prin retur (RMA Client -> Aviz Retur Client)
 9 Vânzări Modificări pe rapoartele de vânzări - coloane noi distincte de Marjă% vs Adaos%
 10 Vânzări Format nou de tipărire standard pentru înregistrare și emitere contract direct din SocrateCloud
 11 Vânzări Raport operațional de control pentru tipologia ”Order-to-Order”
 12 Achiziții Optimizare mod obținere RMA Furnizor - limitare la stoc existent la momentul selecției
 13 Trezorerie Adaugare intervale noi 91-180, 181-365 , > 1 an în "Raport Solduri Facturi - Vechime"
 14 Sesizări Generare sesizare nouă de pe o acțiune. Mutare acțiune de pe o sesizare pe alta
 15 Securitate / acces date Implementare politică de parole - setup la nivel de titular
 16 Securitate / acces date Raport ”Utilizatori cu rol asignat” în vederea controlului licențelor
 17 Securitate / acces date Aplicare unitară restricții prin acces date / acces înregistrări
 18 Dicționarul Aplicației S-a adăugat posibilitatea de a marca coloanele virtuale în scop strict de vizualizare în interfață (fereastră/raport), opțiune utilă atunci când coloane respectivă nu este utilă în procesarea internă (business logic) a entității respective, lucru care duce la un consum mai mare de resurse server.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 17.07

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Interfață
 Posibilitate configurare coloane pentru ”Căutare în grid”, la nivel de titular, pentru fiecare fereastră în parte
 2 Proiecte Optimizare proces Actualizare valori facturate și posibilitate rulare proces pentru proiecte închise (punctual)
 3 Proiecte Actualizare valori comandate la finalizare documente
 4 Vânzări Setare mecanism atuomat pentru schimbarea stărilor comenzii client în cazul anulării/stornării facturilor sau avizelor generate de pe aceasta.
 Aplicare scheme de preț tip ”Breaks” (praguri de discount) pe nivele noi: Subcategorie, Tip Familie și Familie articole
 5 Stocuri Activare opțiune de "split" în cazul confirmărilor parțiale pentru pentru bonurile de transfer s-a a. Prin ”split” sistemul generea
 6 Integrare - case de marcat Extindere integrare cu casele de marcat cu modelele: Datecs MP55B, MP55L, MP55LD, DP50, DP50D
  Migrare Procesul de "Reaplicare Customizari", in functie de de customizare, să aplice și procesul "Sincronizare Coloane".
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 17.06

 # Funcţionalitate Descriere
 1 HRM Evidența echipamentelor de protecție a muncii, trainingurilor, cursurilor, certificărilor, medicina muncii
 2 Proiecte Actualizare valori comandate/facturate la finalizare documente
 3 Stocuri Raport stoc curent detaliat pe cantități in progress vs in tranzit
 4 Stocuri Ajustări - alocări cantități pe cutii
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 17.05

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate variantă de motor de contabilitate fără utilizarea conturilor de tranzit (versiunea Beta)
 2 Contabilitate raport nou ”Raport Avize Nealocate - Istoric” - util în verificarea asocierilor la o dată anterioară
 3 Comercial integrare cu platforma ”DocProcess” utilizată de magazinele Carrefour pentru transmiterea de comenzi clienți, avize de expediție, facturi clienți și facturi furnizor - necesită activarea componentei SEDI
 4 Proiecte - flux pentru liniile comenzilor furnizor obținute prin formularul ”Creează linii din ...”, sursa fiind detaliile unui proiect, prețurile pot fi editate direct în formular
 5 Proiecte - flux pentru prețurile liniilor de pe documentele aferente fluxului de vânzare ce au ca sursă un proiect, se poate indica la nivel de proiect ”înghețarea” prețului, astfel că orice modificare ulterioară survenită pe documente nu va afecta prețul
 6 Workflow pentru toate nodurile de flux (tranziții), altele decât cele standard, s-a adăugat un mecanism prin care descrierea de pe tranziție se va afișa ca mesaj la procesarea documentului aferent. Aceste mesaje sunt utile operatorilor pentru a înțelege care sunt acțiunle pe care le pot/trebuie efectua asupra documentului în cauză
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 17.04

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Administrare Limitare rapoarte în format pdf cu mai mult de 1000 de linii în conținut
 2 Contabilitate Variantă de motor de contabilitate fără utilizarea conturilor de tranzit (versiunea Alfa)
 3 Optimizare Acțiuni în vederea diminuării timpului (downtime) de migrare la o versiune nouă.
 4 Mesagerie internă (cloud) Mesagerie internă (cloud) v0.1
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 17.03

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Securitate Implementarea unui sistem de expirare pentru parole și ridicarea gradului de complexitate pentru parolele alese de utilizator
 2 Administrare Completarea procesului de inițializare titular cu setare de definiții specifice RO. 
 3 Optimizare Acțiuni în vederea diminuării timpului (downtime) de migrare la o versiune nouă.
 4 Mesagerie internă (cloud) Mesagerie internă (cloud) v0.1
 5 Contabilitate variantă de motor de contabilitate fără utilizarea conturilor de tranzit 
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 17.02

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Optimizare Acțiuni în vederea diminuării timpului (downtime) de migrare la o versiune nouă.
 2 Administrare Completarea procesului de inițializare titular cu setare de definiții specifice RO. 
 3 Importuri Articole - tab fluxuri
 4 Comercial Completare transportator preferat
 5 OnLine Banking Export plăți externe în noul format xml (SEPA)
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 17.01

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Administrare Completarea procesului de inițializare titular cu setare de definiții specifice RO.
 2 Comercial Completare funcționalități pe formularele de generare încasări și facturi/avize din comandă client.
 3 Comercial Ajustări pentru stingerea avansului pe spețe de avans integral sau stingeri multiple parțiale.
 4 Comercial Timitere automată a comenzii client pe e-mail, la finalizarea comenzii.
 5 API Posibiliatea de introducere încasări/plăți parțiale.
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.12

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Administrare Completarea procesului de inițializare titular cu setare de definiții specifice RO.
 2 Servere e-mail La nivel de titular se pot seta și alte servere de e-mail (Outlook / Office 365, Yahoo!, etc), care admit conexiuni securizate SSL sau TLS
 3 WorkFlow S-a adăugat un nou tip de acțiune și anume ”Tipărire”, astfel procesul de tipărire a documentelor se poate automatiza, documentul fiind trimis direct la imprimanta setată implicit pentru tipul de document respectiv.
 4 Contabilitate Completarea postării de tip cont - cont corespondent; s-au adăugat toate dimensiunile contabile, distinct pentru debit și pentru credit; s-au ajustat în conformitate rapoartele care se bazează pe aceste tranzacții.
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.11

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Comercial Proces de aplicare discount global valoric pe Comenzi Client, cu praguri valorice
 2 Stocuri Optimizare viteză de rulare pe stoc cantitativ și cantitativ-valoric
 3 Trezorerie Import extrase de la Banca Transilvania
 4 Trezorerie Gestiunea Titlurilor Executorii și impactul acestora în fluxul de aprobare plăți.
 5 Pontaje Import de pontaje pentru departamentele care lucrează sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale.
 6 General Schimbarea serviciului pentru validarea CUI. Trecerea la utilizarea serviciului public oferit de ANAF.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.10

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Comercial Implementarea unei ferestre de vânzare rapidă completă cu încasare (în avans sau final), cu generare de Bon Fiscal
 2 Pontaje Implementarea în cadrul formularului de pontaj lunar a posibilității de depășire normă lunară/zilnică și evidența unui ”stoc de ore”. Gestiunea recuperărilor orelor lucrate în zilele de sărbători legale.
 3 UX Simplificare fereastră ”Comenzi Clienți”
 4 UX Simplificare fereastră ”Lead”
 5 UX Simplificare ferestre folosite în procesele de service:
 • Contracte_Service;
 • Proiecte_Service;
 • Comanda Service;
 • Deviz_Service;
 • Sesizari_Service;
 • Fișa Echipament
 6 Aprovizionare Raport Recepții nefacturate - estimare valorică pentru cantitățile nefacturate, raportat la valoarea comenzii furnizor
 7 Rapoarte Setare pentru tipul de fișier dorit, distinct pentru tipărirea documentelor față de tipărirea rapoartelor
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.09

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Comercial Management vizual - KBoard - urmărirea comenzilor client
 2 Comercial Management vizual - KBoard - urmărirea avizelor de expediție
 3 Comercial Management vizual - KBoard - urmărirea comenzilor furnizor
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.07

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate Noua declaraţie D394 - fișierul xml cu aplicare din 01.07.2016
 2 Pontaj - II Posibilitatea de a ponta distinct orele suplimentare, ore de noapte, ore Sâmbătă / Duminică
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.06

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate Noua declaraţie D394 - cu modificările care urmează pentru aplicare din 01.07.2016
 2 Pontaj - I Posibilitatea de a ponta distinct orele suplimentare, ore de noapte, ore Sâmbătă / Duminică


 
  Tehnologie - II Upgrade la serverul de aplicaţie Payara (GlassFish 4) - deoarece pentru GlassFish 3 nu se mai acordă suport
  Tehnologie - II Upgrade la Java 8 - deoarece pentru Java 7 nu se mai acordă suport


 
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.05

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Tehnologie - I Upgrade la serverul de aplicaţie Payara (GlassFish 4) - deoarece pentru GlassFish 3 nu se mai acordă suport
 2 Tehnologie - I Upgrade la Java 8 - deoarece pentru Java 7 nu se mai acordă suport
 3 Tehnologie Upgrade la Microstrategy 10.03
 4 WMS Limitare acţiuni pe documente SocrateCloud generate din WMS
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.04

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate Noua declaraţie D394 - la forma publicată iniţial (ian.2016) - utilă pentru a începe verificările pe datele existente.
 2 Contabilitate În monitorizare server contabilitate se afişează în clar documentul cu eroare la care s-a oprit procesul.
 Ajustare în transferul cronologic pentru BT-uri, la nivel de zi, se postează în ordinea "finalizării" documentelor.
 3 Tipuri de Societăţi Se aduce noţiunea de "Departament" la nivel de "Tip Societate" în clar, a.î. să se poată implementa aceste tipuri de societăţi ce reprezintă organizarea internă a companiei, mult mai flexibil dar în acelaşi timp într-un mod unitar, cu afectarea omogenă a sincronizării informaţiilor cu modulul SocrateSalarii.
 4 Proiecte Funcţionalitate completată cu un import de date ce acoperă tot modelul: proiect, fază, subfază, detalii.
 5 Urgent Curier Modificare integrare cu Urgent Curier pentru preluarea încasărilor ramburs (după fuziunea cu Cargus)
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.03

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate elemente pregătitoare în vederea primei versiuni pentru noua declaraţie D394:
 - bifa "Bon Fiscal" - în Tipuri documente;
 - bifa "Persoană Fizică" - în definirea Terţilor;
 - ambele bife de mai sus - în detaliile documentului Decont;
 - câmpul "Nr. Bonuri Fiscale" - pe factura client, dacă tipul de document este marcat cu "Bon Fiscal";
 - bifa "TVA la încasare" - pe detaliile documentului TVA Exigibilă, pentru a păstra istoric statutul firmelor relativ la perioada declaraţiei;
 - (temporar) completarea valorilor din lista "Încadrare tehnică" pentru a avea lista produselor speciale cuprinse în declaraţie.
 2 Proiecte Import de proiecte cu faze, sub-faze, detalii
 3 Proiecte Generare de comenzi client din proiecte pentru speţa listelor de preţ pe intervale de cantitate
 4 Pontaje Ajustarea pontajelor şi a setup-ului aferent pentru a satisface situaţiile multi-societate cu structuri complexe de organizare internă a angajaţilor.
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 16.02

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Interfaţă simplificare - componentizare
 2 Stocuri refacerea / reorganizarea / optimizarea - rapoartelor de stoc cantitativ şi valoric
 3 Contabilitate postarea consumurilor pe proiect pe fază şi subfază
 4 Contabilitate pregărirea sistemului în vederea noii declaraţii D394
 5 SIRUTA adăugare proces (API) pentru preluare codurilor "SIRUTA" pentru localităţile din România
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.12

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Interfaţă optimizări, corecţii probleme pe afişare şi reîmprospătarea informaţiei
 2  s-au completat anumite rapoarte cu filtre pentru dimensiunea "Societate Trx";
 3  
 4 Webstore s-au îmbunătăţit metodele API care acum permit interogări de tip "like" pentru articole pe cod şi denumire
 5 Importuri de date optimizări şi alte îmbunătăţiri pentru importul de date din surse externe
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.11

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Interfaţă optimizări, corecţii probleme pe afişare şi reîmprospătarea informaţiei
 2 Trezorerie s-a adăugat un mecanism automat de conciliere între plata înregistrată în avans şi factura furnizor
 3  s-a extins funcţionalitatea de înregistrare de plăţi multiple (în avans) în baza comenzilor furnizor
 4 Webstore ajustări în vederea standardizării
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.10

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Interfaţă gestionare mai facilă a rolurilor
 2  activare mod de prezentare "dual layout" din "Preferinţe utilizator"
 3  optimizări, corecţii probleme pe afişare şi reîmprospătarea informaţiei
 4 Webstore ajustări în vederea standardizării
 5 Contabilitate configurare motor contabilitate pentru a exclude anumite societăţi
   
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.09

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Interfaţă trecerea la ultimele versiuni de GWT şi SmartGWT
 2  mod de prezentare duală - fereastră şi grid (dual layout)
 3  suport pentru IE11 şi Microsoft Edge
 4  optimizări, corecţii probleme pe afişare şi reîmprospătarea informaţiei, afişare mesaj clar la ştergere în loc de FK.
 5 Trezorerie raport de control încasări-plăţi din registrul de casă, neconciliate cu facturi
 6  aprobări parţiale şi în valută pentru comenzi furnizori
 7 Aprovizionare generare asocieri COF-FF din forma de asocieri COF-NIR-FF
 8  calcul propunere aprovizonare per reprezentant articol
 9 Altele import cu validare de IBAN pentru anagajaţi
 10   detaliere pentru capitalizare om-ore pe proiecte, cu angajaţii care au pontat direct pe fiecare proiect
   
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.07

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Raportare modificare pe securitate şi drepturi de acces la formatele de tipărire; separaţie între formatele de tipărire utilizator şi publice
 2 Import procesul de "Import stocuri cu BP" s-a redenumit "Import stocuri BP/BC/INV" şi s-a completat cu următoarele:
  • se pot importa acum toate tipurile de documente care afectează stocurile: BP, BC, Inventar;
  • lungimea câmpului pentru importul lotului s-a mărit la 30 de caractere;
  • pentru import de BC cu lot sistemul caută o instanță cu atributele date pentru a realiza descărcarea de stoc din instanţa 
  • respectivă;
  • pentru import de BP cu lot sistemul setează articolul pe instanța nou creată;
  • s-au adăugat câmpuri noi pentru a putea fi importate: tip document, nr document şi cod imobilizare.
 3 Proiecte s-a adăugat preluarea dimensiunii contabile "Societate Trx" pentru toate variantele de genereare a consumurilor pe proiecte, informaţia
fiind preluată din proiect.
 4 Trezorerie
 • s-au efectuat modificări pe fereastra de alocare plăţi-facturi şi pe procesul aferent, astfel încât să se poată lucra concurenţial, 
 • iar sistemul să verifice şi să blocheze dubla alocare dacă aceasta se produce din cauză că mai mulţi utilizatori aleg să efectueze 
 • aceeaşi alocare deodată;
 • în fereastra de introducere Încasări şi Plăţi s-a adăugat un automatism nou pentru încasări, prin care, valuta se precompletează 
 • cu valuta din definirea terţului, tab Client, câmpul "Valuta Facturare". Utilizatorul poate modifica valuta manual dacă este cazul.
 5 Vânzări
 • definiţia minimalistă pentru Mijloace de transport a fost mutată din componenta "Fleet Management"  în SocrateCloud standard, 
 • astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru toţi clienţii de SocrateCloud. Astfel, s-a definit o fereastră nouă denumită "Mijloace de 
 • transport" prin intermediul căreia se definesc şi întreţin mijloacele de transport. Aceste mijloace de transport se pot adăuga pe 
 • documentele de pe fluxul de vânzări: comenzi, avize şi facturi, iar odată completate se vor prelua de pe un document pe următorul 
 • prin procesele de generare existente. Beneficiarii componentei "Fleet Management" vor avea la dispoziţie o nouă fereastă denumită
 •  Mijloace de transport detaliate prin intermediul căreia vor putea gestiona date suplimentare cu privire la mijloacele de transport, 
 • ca şi până acum. Restul de funcţionalităţi aferente componentei "Fleet Management" nu au suferit modificări;
 • s-a adăugat raportul "Raport determinare furnizor aferent unei ieșiri", cu ajutorul căruia se determină uşor şi rapid care sunt 
 • documentele primare sursă aferente recepţiei unui anumit articol vândut. Ca şi parametri de căutare se pot indica factura de vânzare 
 • şi linia din factură pentru care se caută documentele de intrare. Raportul prezintă documentele care au realizat recepţia iniţială din 
 • cadrul companiei pentru articolul şi cantităţile respective.
 5 Interfaţă optimizări, corecţii probleme pe afişare şi reîmprospătarea informaţiei
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.06

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Contabilitate
 optimizări pentru creşterea vitezei de raportare
 2 Contabilitate declaraţii fiscale (D300)
 3 Mijloace Fixe o variantă pentru raportul de balanţa mijloacelor fixe - sintetic
 4 Mijloace Fixe adăugarea dimensiunii "SocietateTrx" pe Mijlocul fix, direct în ecranul de definire (tratament prioritar faţă de combinaţia contabilă)
 5 Mijloace Fixe filtru pe "Tip Document" pe formul de generare a mijloacelor fixe
 6 Trezorerie proces automat de preluare a încasărilor ramburs pentru livrările efectuate prin Fan Courier
 7 Trezorerie filtru "Societate" pe formul de alocări din registrul de casă
 8 Workflow mecanism de trimitere a mesajelor din noduri definite de utilizator cu afişare în banda de stare a documentelor
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.05

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Integrări modificări în fluxul de documente de aprovizionare pentru verticala de "construcţii" (integrări cu softuri de devizare)
 2 Contabilitate varianta noua de introducere de note contabile pe egalitati cont - cont corespondent
 3 Vânzări expediere facturi client pe e-mail, automat, la finalizare factură
 4 Interfaţă căutare în meniu indiferent de diacritice
 5 
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.04

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Integrări
 proceduri de transmitere date şi generare de documente în vederea integrării cu softuri de devizare.
 2 Mijloace Fixe calup de actualizări şi îmbunătăţiri din feedback-ul primit de la clienţi.
 3 Project Management generări detalii de comenzi client, furnizor şi decont din detalii proiecte/faze, prin formele de "Creează linii din ..."
 4 
 5 
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.03

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Stocuri
 modificare mesaje pentru "stoc insuficient" şi uniformizare pe toate documentele, cu prezentarea stocului "în progres" şi a stocului efectiv.
 2 Politici de preţ generare liste preţuri promoţionale din proiecte de tip ofertă
 3 Import documente import îmbunătăţit pentru terţi, inclusiv cu datele din taburile "Client" şi "Furnizor";
 import pentru deconturi.
 4 Proiecte raport de evaluare facturare / încasare per proiect, detaliat până la nivel de resursă.
 5 Formate de tipărire pentru formatul de tipărire al facturii, s-a adăugat un subraport cu detalierea valorilor aferente "taxei verzi". 
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 15.02

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Webstore
 webstore v1.1
 2 Servicii EMail servicii email configurabile, inbound, outbound
 3 Sesizari captura automata de e-mail si generare de sesizari
 4 Terti validare CUI diferentiata RO/VIES
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.12

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Webstore
 noul webstore v1.0
 2 Mobile (android) prima versiune de SocrateCloud Mobile pentru Android
 3 Contabilitate Proces de resetare contabilitate + costuri pentru o perioada data (II) - ajustare server contabilitate pentru postare la nivel de zi.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.11

 # Funcţionalitate Descriere
 1 CRM
 Adăugare "Subiect" din cadrul sesizărilor pe: e-mail-urile trimise automat, etichetele k-board, fereastra simplificată din k-board.
 2 Comercial - RMA Multiple ajustări pe fluxul documentelor de tip RMA:
 - limitare închidere comandă RMA dacă există documente în aval în stare "InProgress";
 - limitare generare RMA pe documente în oglindă dacă sursa nu are toate doumentele oglindă generate;
 - acţiunea de "redeschidere" aplicată pe RMA va duce la stornarea documentelor în aval (în loc de anulare).
 3 Comercial Bonusuri - procentele de bonus se pot defini distinct pe terţ şi formulă de bonus, iar calculul ţine cont şi de terţii relaţionaţi. 
 4 Trezorerie Proces nou prin care se poate realiza stornarea unei încasări/plăţi la o dată indicată de operator;
 Import MT940 pentru Unicredit Ţiriac Bank.
 5 Contabilitate Proces de resetare contabilitate + costuri pentru o perioada data (I) - doar procesul de ştergere.
 6 Fleet Management Defalcare costuri, la nivel de tranzacţii contabile, pentru cheltuielile cu combustibilul, până la nivel de societate trx şi de angajat.
 Alocare costuri pe maşini şi pentru situaţiile în care cheltuiala se defalcă în deductibilă şi nedeductibilă.
 7 Interfaţa utilizator S-a adăugat posibilitatea de salvare de preferinţe utilizator şi pentru rapoarte. Se salvează printformatul şi tipul de fişier dorite.
 8 Framework SocrateCloud API  - funcţionalitate de "Resetare parolă" (pentru cazurile de "Mi-am uitat parola") şi de "Schimbare parolă";
 Expunere mecanism de aprobare bazat pe workflow;
 Indicaţie "Retur" pentru confirmări livrări/recepţii;
 Indicaţie vânzare/cumpărare pentru listele de preţuri;
 Toate metodele de list pentru documente şi detalii să expună atât cod cât şi denumire pentru Articole şi Terţi;
 Expunere Plan de Conturi - listare şi adăugare de conturi contabile;
 Expunere de Note contabile (batch, simple şi detalii) - listare şi adăugare de note contabile.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.10

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Interfaţa utilizator
 Gestiune centralizată a preferinţelor salvate de utilizatori
 2 Framework Integrare cu Zopim
 3 Framework Mecanism automat de provizionare titulari noi 
 4 Framework SocrateCloud API  - expunere workflow si imagini pentru utilizatori, articole şi proiecte
 5 SocrateBI SSO pentru SocrateBI
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.09

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Trezorerie
 Algoritm de conciliere automată extrase - plăţi.
 Scrisori de notificare livrate ca fişier arhivă .zip cu scopul de a putea fi tipărite independent.
 Export de plăţi  MT100 pentru Piraeus Bank.
 Prezentare detaliată a redevenţei în rapoartele de sold.
 2 Hours Management Proces de generare recurentă de sarcini
 3 Contabilitate Proces de modificare a diverselor de pe documente finalizate şi de repostare.
 Simplificarea Jurnalelor de TVA prin includerea automată a datelor din Deconturi, inclusiv cu afectarea D394.
 4 Framework SocrateCloud API v1.0
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.07

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Stocuri
 Modificarea raportului de analiză a stocului pe intervale de vechime, cu afişarea costurilor istorice
 2 Managementul orelor Îmbunătăţiri şi optimizări pe zona introducerii pontajelor şi reactivare de pontaje.
 3 Trezorerie Optimizare pentru procesele care se execută peste documente cu un număr foarte mare de detalii (anularea de alocări)
 4 Framework Deschidere spre integări standardizate prin publicarea primei versiuni API SocrateCloud
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.06

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Stocuri Raportare de tip "Balanţa stocurilor" la nivel de societate, cu prezentarea tuturor gestiunilor din cadrul acesteia.
 2 Producţie Raport de producţie comparativ consum vs. reţetă, cu afişarea abaterii şi a încadrării acesteia între pragurile admise.
 3 Comercial Completare proces import comenzi pe specific "Horeca", cu posibilitatea de generare a miniproducţiei din cadrul restaurantelor.
 4 Vânzări Gestiunea şi calculul discounturilor of-invoice acordate în activităţile de distribuţie
 5 BI Gestiunea liniilor raportului CashFlow din SocrateCloud.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.05

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Trezorerie Completare pentru Pregătirea şi aprobarea plăţilor:
 • export de plăţi în calup;
 • confirmări de plăţi;
 • anulare plată neconfirmată de sistemul bancar.
2 Managementull orelor Variantă nouă de preluare a datelor din sistemele de calcul salarii pentru obţinerea notelor contabile aferente, cu repartizarea cheltuielilor la nivel de societate şi departament.
3 Management vizual - CRM "Drag&drop" pe k-board-uri - pentru sesizări, sarcini, lead-uri 
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.04

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Comercial - Furnizori
 Mecanism de generare şi notificare pentru facturile "neaprobate" ca refuz la plată.
 2 Imobilizări Se reface integral algoritmul pentru calculul ratelor şi a tuturor valorilor raportate în balanţa mijloacelor fixe, pentru a putea acoperi unitar toate variantele de modernizare, reevaluare, conservare care pot apărea pe duratea de viaţă a unui mijloc fix.

 Proces nou de colectare a consumurilor şi a manoperei pentru proiectele aferente imobilizărilor ce se capitalizează.
 3 Trezorerie Funcţionalitate nouă - majoră - Pregătirea şi aprobarea plăţilor la nivel de detaliu document (la nivel de articol):
 • proces nou de pregătire a plăţilor la nivel de detaliu document;
 • aprobarea plăţior generate la nivel de detaliu document;
 • export de plăţi în formate specifice on-line banking;
 • confirmări de plăţi.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.03

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Imobilizări Se adaugă un cumul de funcţionalităţi care vin în sprijinul celor care administrează imobilizările unei companii, oferind următoarele:
 • refacerea rapoartelor de bază pentru a admite filtre multiple de selecţie;
 • structură de import extinsă cu câmpurile noi aduse în v.14.02 şi cu posibilitatea de import multi-schemă, multi-cost;
 • structură nouă de import pentru reevaluări de imobilizări.
 2 Trezorerie Funcţionalitate nouă - majoră - Concilierea plăţilor la nivel de detaliu document (la nivel de articol):
 • mecanism nou ce oferă posibilitatea de conciliere a plăţilor la nivel de detaliu document;
 • set complet nou de rapoarte de sold cu evidenţierea acestuia la nivel de detaliu document.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Versiunea 14.02

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Imobilizări Se adaugă un cumul de funcţionalităţi care vin în sprijinul celor care administrează imobilizările unei companii, oferind următoarele:
 • automatism de generare de imobilizări ca urmare a achiziţiei sau a punerii în funcţiune - având la bază factura, bonul de 
 • consum sau avizul de expediţie;
 • automatism de generare de imobilizări ca urmare a producţiei proprii - capitalizări - având la baza lucrul pe proiecte;
 • generare de modernizare ca urmare a producţiei proprii - având la baza lucrul pe proiecte;
 • seturi de reguli de generare automată a numerelor de inventar, separat pe fiecare categorie de imobilizare;
 • mecanism de ajustare a valorii de inventar atât pentru imobilizarile în curs de amortizare cât şi pentru cele amortizate integral;
 • mecanism de ajustare a perioadei rămase de amortizat sau de adăugare de perioadă suplimentară, oricând pe durata de 
 • viaţă a imobilizării.
 2 Contabilitate
 • componentă fiscală specifică legislaţiei din Ungaria - data fiind deschiderea SocrateCloud ERP&CRM pentru piaţa internaţională cât
 •  şi datorită extinderii clienţilor noştri în ţările învecinate;
 • gestiunea, calculul si raportarea redeventelor - este o funcţionalitate nouă, ce acoperă gestiunea completă a redevenţelor:
 • administrarea, calculul, influenţa pe solduri, raportarea şi înregistrarea contabilă.
 3 Managementul Proiectelor În vederea creşterii gradului de libertate în definirea fluxurilor de documente ce au ca bază de pornire proiectul, se aduce posibilitatea
de a prestabili tipul de comandă ce se generează automat pentru fiecare tip de proiect în parte. Aceasta oferă un control mai riguros al
fluxului de documente dorit pentru fiecare tip de proiect în parte, cât şi posibilitatea de a apela la automatismele existente pe fluxul de vânzare.
 
 4 Fluxuri (workflow) SocrateCloud oferă în mod nativ un motor de workflow. În v.14.02 am adus următoarele îmbunătăţiri pe zona fluxurilor de tip document:
 • posibiiltatea de a configura mecanisme de aprobare documente pe oricâte nivele ierarhice;
 • posibilitatea de a indica responsabilul de flux ca fiind supervizorul agentului de pe document;
 • posibilitatea de a escalada acţiunea la depăşirea unui termen limită pe un alt nivel de aprobare;
 • posibilitatea de a trimite notificări pentru fiecare acţiune, folosind machetele de e-mail;
 • a fost adaugată o nouă stare pentru documente şi anume "Neaprobat", stare în care un document poate ajunge doar din flux 
 • în urma neaprobării acestuia. Un document în această stare rămâne înregistrat în sistem dar nu va avea niciun alt efect.
 5 Generale Versiunea aduce un mecanism general îmbunătăţit pe parte de import de entităţi şi de documente. Modificările majore sunt:
 • posibilitatea de utilizare a importurilor în mod concurenţial, multi-user - sistemul gestioneaza importurile simultane pentru 
 • acelaşi tip de entitate sau de document, efectuat de utilizatori diferiţi, şi răspunde fiecărui utilizator în mod separat;
 • toate variantele de import puse la dispoziţie de sistem au primit o funcţie suplimentară de validare prin care se verifică 
 • corectitudinea datelor pregătite pentru import înainte de a fi importate efectiv; acest lucru oferă posibilitatea utilizatorului 
 • de a interveni şi de a efectua corecţii unde este cazul înainte de a finaliza procesul de import.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.


Versiunea 14.01

 # Funcţionalitate Descriere
 1 Elemente legate de modificări legislative Actualizare legislativă pentru declaraţii şi modificări ale modului de calcul pentru TVA la încasare
 2 Module web - Configurabilitate extinsă Posibilitatea de a defini un pool de conexiuni separat pentru un modul web - oferă libertatea de a aduce ajustări
 fine la nivelul fiecărui modul web, în funcţie de intensitatea utilizării acestuia.
 99 Bug-fixing Preocupare constantă prin care dorim să rezolvăm toate bug-urile raportate cât mai aproape de data apariţiei lor.

Comments