06. Integrare Curieri

Configurare interfață

   SocrateCloud pune la dispoziție posibilitatea de integrare cu aplicațiile următoarelor firme de curierat: 
 • Urgent Cargus 
 • Fan Courier
 • Nemo
 • Postis
 • UPS - din versiunea 18.12
 • Schenker - din versiunea 19.03

   Începând cu v18.12, datele de conectare la aplicațiile curierilor se introduc într-o singură fereastră de configurare și gestionare a curierilor numită ”Configurare interfață curier”.         Datele furnizate de către aceștia se vor seta ca fiind următoarele, conform curierului:
 • setarea curierului/transportatorului - obligatorie; 
                                                        - înregistrare prin intermediul căreia se face legătura între documente și interfață;
                                                          - transportatorul se selectează pe documentele de livrare;
                                                          - transportatorul se definește în ferestra Transportatori;
 • punctul/adresa de încărcare
 • user - se introduc datele de conectare la aplicația transportatorului selectat
 • parolă - se introduc datele de conectare la aplicația transportatorului selectat
 • cheie - se introduc datele de conectare la aplicația transportatorului selectat.

                                                                             
Din v18.12 avem posibilitatea de a seta puncte multiple de încărcare pentru același curier, prin definirea de transportatori diferiți. 

                                                                            
De asemenea, în fereastra ”Configurare interfață curier” a fost creat un Tab numit ”Log”, tab în care vor fi vizibile toate apelurile utilizatorului

                                                                             

și a fost adăugat un buton de ”Ștergere Log” care are ca parametru Nr. Luni. În functie de ce valoare va lua parametrul, va șterge din log înregistrările care au o vechime mai mare sau egală cu valoarea parametrului.

                                                                            

Dacă se lucrează cu funcționalitatea de ”cutii” din SocrateCloud, atunci se vor genera colete pentru fiecare cutie în parte.

Import Încasări de la Curieri

Înregistrarea încasărilor aferente livrărilor prin curieri se realizează folosind procesul Import încasări de la Curieri disponibil în meniul SysAdmin -> Date -> Import Date. Procesul poate fi rulat manual sau poate fi programat pentru rulare automată. Se completează parametrii procesului:
 • Serviciu Curierat
  • "Fan Courier" - 
  • "Urgent Cargus"
  • "Urgent Curier"
 • Data - data încasării de pe contul curierului și data la care se va genera documentul de încasare din SocrateCloud;
 • TipDoc plată - se alege tipul de document utilizat pentru încasări (e.g. Încasare);
 • Cont Bancar - se selectează contul bancar utilizat pentru înregistrarea încasărilor;
 • E-mail - se introduc una sau mai multe adrese de e-mail valide, adrese la care se vor trimite mesaje cu eventualele erori rezultate în urma rulării procesului;
 • Nr.zile offset - nu se mai folosește (s-a adăugat opțiunea de "offset" direct în definirea schedulerului, astfel încât să poţi programa o rulare pentru o dată anterioară, gen n zile în urmă față de data curentă).
Procesul va interoga aplicația aferentă serviciului selectat, și va genera câte o încasare pentru fiecare înregistrare care are data egală cu data din parametru procesului și va încerca să aloce încasările generate la facturi client pe baza numărului de AWB. Dacă nu se găsește factura aferentă încasării prin ramburs încasarea nu se importă deloc. 
 • pentru importul cu succes al încasărilor și efectuarea automată a concilierilor, facturile client trebuie să conțină numărul de AWB în câmpul Nr. Trasabilitate;
 • modalitatea de identificare a terțului la importul încasărilor este efectuată după numărul de AWB înscris pe factură;

Generare Notă Transport (Fan Courier)

Începând cu v16.05 a fost introdusă posibilitatea de a genera Note de Transport și AWB-uri. La finalizarea avizelor de expediție cu Mod Livrare = Transport și Transportator = Fan Courier, se va activa butonul Creare notă transport Fan Courier
 • Transportatorul se completează în câmpul Transportator pe avizul de expediție și se definește în fereastra Transportatori;
  • Obs: tab-ul Tarife Transport din fereastra Transportatori nu influențează funcționalitatea de generare notă transport. Detalii în Operare Comenzi;
 • Pentru ca procesele de generare și anulare nota de transport sa fie disponibile, transportatorul trebuie selectat în câmpul Transport în fereastra Configurare Interfață FanCourier;
 • Adresa Terțului de pe avizul procesat trebuie să conțină județul, orașul și codul poștal;
 • Județele trebuie sa aibă completate câmpul LocCode din fereastra 'Tari, Localități și Regiuni/tab Regiuni';
Se completează câmpurile notei de transport, astfel:
 • Tip Serviciu - obligatoriu, tipul de serviciu Fan Courier utilizat;
 • Greutate - obligatoriu, se autocompletează cu suma greutăților articolelor de pe avizul;
 • Nr Colete - obligatoriu, nr de plicuri sau de colete;
  • începând cu v18.12 această informație este preluată automat de pe aviz, din câmpul Nr. colete
 • Plic - se bifează pentru acele note de transport aferente expediției de plicuri;
 • Plătitor Transport - obligatoriu, se completează cu expeditor sau destinatar;
 • Valoare Ramburs - se completeaza doar cu valori numerice (rambursare de bani, suma in LEI), indiferent de tipul de serviciu, numai dacă se solicita ramburs;
 • Plată Transportator Ramburs - se completeaza numai dacă se solicita ramburs, adica in cazul in care ati completat campul ramburs (completati cu expeditor sau destinatar);
 • Valoare Declarată - optională, valoarea totală a coletului în RON;
 • Reprezentant - opțional, se autocompletează cu utilizatorul care a procesat documentul;
 • Observații, Conținut, Lațime, Lugime, Inalțime  - opțional, se completeaza cu informații despre colet;
 • Terț Livrare, Contact Livrare, Adresa Livrare Terț -  obligatoriu, datele terțului de pe aviz;
 • Telefon - obligatoriu, se autocompletează cu nr de telefon de pe contactul de livrare;
 • Email, Fax - date opționale de contact;
 • Restituire - se completează numai in situatia in care pe langa suma de bani mentionata in campul Ramburs se doreste si un alt ramburs non-cash (documente, marfa);
 • Centru Cost optional, pentru gestiunea/repartizarea expeditiilor pe centre de cost;
 • Opțiuni - optiona, dar daca se opteaza pentru serviciul “Deschidere la livrare” este necesar sa completati acest camp cu valoarea “A”;
 • Packing - in cazul in care se opteaza pentru optiunea „Deschidere la livrare”, acest camp se va completa cu datele de pe packing-list. Regula de completare a packing-list-ului este urmatoarea: caracterul „/” separa informatiile despre produs si caracterul „|” separa produsele 
  • ex:“produs1/descriere1/cod1/buc1/valdecl1|produs2/descriere2/cod2/buc2/valdecl2”  va genera un packing-list cu doua produse;
 • Date personale - optional, se vor completa seria si numarul CI in cazul in care se opteaza pentru optiunea „Deschidere la livrare”. Regula de completare este urmatoarea: „|” separa seria si numarul. 
  • ex: “XX|111111” va genera un packing list ce va afisa seria “XX” si numarul “111111”
Observații:
 • Nota de Transport se generează în format pdf în vederea tipăririi. Eticheta aferentă Notei de Transport (pdf) va fi ataşată la avizul de expediţie. Numărul de AWB primit se va scrie pe avizul de expediție în câmpul Nr. Trasabilitate.
 • De pe un Aviz de Expediţie se pot genera mai multe note de transport, pentru cazul în care se trimit odată cu coletul şi plicuri (separat, cu acte însoţitoare)
 • Nota de Transport va putea fi anulată. Pentru anulare se folosește butonul Anulare Notă de Transport Fan Courier, buton ce devine activ doar după ce a fost generată o Notă de Transport.
 • Notele de transport generate se tipăresc sub forma unui borderou folosind procesul Borderou Fan Curier.

Comandă Ridicare (Fan Courier)

Începând cu 16.05 a fost introdusă posibilitatea de a trimite comenzi de ridicare a coletelor Fan Courier prin intermediul procesului Comandă Ridicare Fan CourierSe completează parametrii procesului, astfel:
 • Societate
 • Transport - transportator Fan Courier;
  • se completează pe avize de expediție, în vederea generării notelor de transport;
  • transportatorul se definește în fereastra Transportatori și selectat în fereastra Configurare Interfață FanCourier;
 • Reprezentant - implicit utilizatorul logat în aplicație;
 • Telefon, Email - obligatoriu, date de contact pentru emițatorul comenzii;
 • Nr Colete - trebuie specificat cel putin un colet/plic;
 • Plic - se indică dacă comanda este dată pentru plicuri sau colete;
 • Greutate (kg) - câmp obligatoriu, pentru plicuri se introduce 1;
 • Lungime, Lătime, Înaltime (cm) - necesar numai pentru colete sau dacă greutate > 1
 • Ora Ridicare - ora la care se dorește ridicarea comenzii;
  • Comenzile sunt cu data de ridicare in ziua introducerii. Intervalul orar de ridicare al comenzilor este de aproximativ 1 ora dupa ora specificata. Intervalul orar este: de luni pana vineri intre orele 09:00-19:00 si sambata intre orele 09:00-13:00.
 • Observații - parametru opțional;
Observații:
 • din motive de scuritate se va plasa maxim o comanda in interval de 30 de minute pentru aceiași sucursală.

Generare Notă Transport (Urgent Cargus)

La finalizarea avizelor de expediție cu Mod Livrare - Transport și Transportator - Cargus, se va activa butonul Creare notă transport Urgent Cargus. Pentru generarea notei de transport:
 • Utilizatorul care procesează avizul trebuie sa aibă completat, la definirea lui, numărul de telefon
 • Societatea de pe avizul procesat trebuie să aibă completată adresa, în tab-ul Info Societăți, fereastra Societate, cu menționarea orașului și a codului poștal
 • Adresa Terțului de pe avizul procesat trebuie să conțină judetul, orașul și codul poștal
 • Avizul de expeditie trebuie sa aiba completat si contact client. 
 • Judetele trebuie sa aiba completate campul 'LocCode' din fereastra 'Tari, Localitati si Regiuni/tab Regiuni'.
Se completează câmpurile notei de transport, astfel:
 • Adresa livrare - se autocompleteaza cu adresa de livrare de pe aviz
 • Persoana contact - se autocompleteaza cu persoana de contact de pe aviz
 • Data livrare- se autocompletează cu data curentă
 • Plic - se bifează pentru acele note de transport aferente expediției de plicuri
 • Nr. colete - se introduce numărul coletelor
  • începând cu v18.12 această informație este preluată automat de pe aviz, din câmpul Nr. colete
 • Continut - câmp alfa-numeric, cu date privind conținutul
 • Telefon contact - se completează telefonul persoanei de contact
 • Contact E-mail - se completează e-mail-ul persoanei de contact
 • Tip Expediere - se alege din listă Express sau Matinal
 • Plătitor Transport - se alege din listă cine suporta plata transportului
 • Greutate - 
 • Referința expeditor - (v17.04) textul completat aici va fi tipărit pe notă de transport / AWB în secțiunea Observații;
 • Încasare contravaloare mf la livrare - se bifează dacă coletul are ramburs
 • Tip plată la livrare - se alege modalitatea de plată a rambursului
 • Asigurare și Valoare Asigurată - informații privind asigurarea coletului
 • Retur notă transport semnată
 • Livrare Sâmbată
 • Retur alte documente și Documente de returnat 
Nota de Transport se generează în format pdf în vederea tipăririi. Eticheta aferentă Notei de Transport (pdf) se va ataşa la Avizul de Expediţie. Numărul de AWB primit se va scrie pe AC în câmpul Nr. Trasabilitate.
De pe un Aviz de Expediţie se pot genera mai multe note de transport, pentru cazul în care se trimit odată cu coletul şi plicuri (separat, cu acte însoţitoare)
Nota de Transport va putea fi anulată. Pentru anulare se folosește butonul Anulare Notă de Transport, buton ce devine activ doar după ce a fost generată o Notă de Transport.
Notele de transport generate se tipăresc sub forma unui borderou folosind procesul Borderou Cargus din meniul Cargus.


Generare Notă Transport (Postis)

La finalizarea avizelor de expediție cu Mod Livrare - Transport și Transportator - Postis, se va activa butonul Creare notă transport Postis. Pentru generarea notei de transport:
 • Utilizatorul care procesează avizul trebuie sa aibă completat, la definirea lui, numărul de telefon
 • Societatea de pe avizul procesat trebuie să aibă completată adresa, în tab-ul Info Societăți, fereastra Societate, cu menționarea orașului și a codului poștal
 • Adresa Terțului de pe avizul procesat trebuie să conțină judetul, orașul și codul poștal
 • Avizul de expeditie trebuie sa aiba completat și contact client, care să aibă setat numărul de telefon.
Se completează câmpurile notei de transport, astfel:
 • Data livrare / comandă - se autocompletează cu data curentă
 • Adresa livrare - se autocompleteaza cu adresa de livrare de pe aviz
 • Persoana contact - se autocompleteaza cu persoana de contact de pe aviz
 • Telefon contact - se completează telefonul persoanei de contact
 • Contact E-mail - se completează e-mail-ul persoanei de contact
 • ID Locație -  este o informație obligatorie și se introduce manual; aceasta se comunică de către Postis în parte către fiecare punct de ridicare.
 • Nr. colete - se introduce numărul coletelor
  • începând cu v18.12 această informație este preluată automat de pe aviz, din câmpul Nr. colete
 • Valoare ramburs -  se completează cu valoarea cerută ramburs
 • Categ. articol - se alege din listă Livrare Standard sau Livrare Expres
 • Plătitor Transport - se alege din listă cine suporta plata transportului
 • Canal de vânzare -  se alege o valoare din listă
 • Referința expeditor - text liber
 • Tip Expediere - se alege o valoare din listă
 • Tip plată - se alege modalitatea de plată a rambursului
 • Asigurare se indică dacă livrarea este asigurată
 • Livrare Sâmbată - se indică dacă livrarea se poate realiza și sâmbăta
Nota de Transport se generează în format pdf în vederea tipăririi. Eticheta aferentă Notei de Transport (pdf) se va ataşa la Avizul de Expediţie. Numărul de AWB primit se va scrie pe AC în câmpul Nr. Trasabilitate.

Dacă s-au indicat mai multe colete, atunci greutatea totală a livrării se va repartiza egal pe numărul de colete indicat.

Începând din versiunea 18.09 a fost afișat în procesul de generare AWB câmpul Valoare Declarată care nu mai este calculată automat de sistem, utilizatorul putând completa valoarea dorită în câmp.


Integrare curier UPS

Integrarea SocrateCloud cu  platforma curierului UPS oferă următoarele funcționalități:

Adaugă colet UPS
 • procesul inserează câte o înregistrare la fiecare rulere in tabul ”Colete”, după finalizarea avizului de expediție, în funcție de parametrii specificați la rulare. 
 • înainte de finalizarea avizului de expediție coletele se pot adăuga în tabul ”Colete” prin intermediul butonului ”Înregistrare Nouă”
 • datele din tabul Colete pot fi modificate și după finalizarea avizului.
Parametrii procesului Adaugă colet UPS


 • Cod tip pachet - listă fixă, stabilită de UPS
 • Cod UM -  listă fixă, stabilită de UPS
 • Lungime, Lățime, Înălțime - se completează cu valori exprimate în codul UM selectat
 • Cod UM greutate -  listă fixă, stabilită de UPS
 • Greutate - se completează cu valori exprimate în codul UM selectat
 • Descriere pachet - se introduce descrierea pachetului, asa cum se doreste să apară pe AWB
 • Parametrii selectați sunt funcție de tipul de contract ep are îl aveți cu UPS și țara de destinație ( există servicii oferite de UPS care nu se aplică anumitor țări)

Generare Notă Transport UPS
 • procesul este activ după finalizarea avizului de expediție
 • nota de transport (awb-ul), se generează în funcție de tipul de pachet, cantitate și dimensiuni din tabul ”Colete”
La generarea Notei de transport se se ține cont de următoarele date:
 • Utilizatorul care procesează avizul trebuie sa aibă completat, la definirea lui, numărul de telefon
 • Gestiunea de pe avizul de expediție procesat, trebuie să aibă completată adresa, în câmpul ”Adresă” din fereastra ”Gestiuni și locații”, cu menționarea orașului și a codului poștal
 • Adresa Terțului de pe avizul de expediție procesat trebuie să conțină judetul, orașul, codul poștal și nr. fax (optional)
 • pe Avizul de expeditie trebuie să fie completat câmpul ”Contact client”, în definirea căruia trebuie să existe numărul de telefon.
 • Parametrii notei de transport:

 • Opțiune de solicitare - listă fixă, stabilită de UPS
 • Tip Taxă de expediere - listă fixă, stabilită de UPS
 • Cod Serviciu - listă fixă, stabilită de UPS
 • Nota de Transport se generează în format pdf. în vederea tipăririi. 
 • Etichetele genarte sunt atașate la Avizul de expediție (master) și disponibile la apăsarea butonului  
 • Numărul de AWB primit nr awb este inserat în câmpul ”Nr. Trasabilitate” din Avizul de expediție.
Există posibilittaea anulării unei note generate, prin apăsarea butonului Anulează Notă de Transport UPS. Acest proces duce la eliminarea valorilor din câmpul Nr. Trasabilitate

Înscriere cost expediție pe avizul sursă
În momentul generării notei de transport în câmpul Cost Expedție UPS  se înscrie valoarea calculată de UPS, exprimată în EUR.

Actualizare stare expediție
Prin apăsarea butonului Actualizare stare expediție, pe aviz se va completa câmpul Stare expediție, ca fiind starea în care se regăsește nota de transport generată. Intervalul dintre 2 actualizări este setat acum la 1 oră.