07. Integrare Tecnet

SocrateCloud face posibila importarea comenzilor clienți pentru societățile care folosesc platforma Tecnet de procesare comenzi.
Integrarea cu platforma Tecnet se realizeaza folosind procese de tip EDI, prin transmiterea de mesaje în format .csv
Comenzile importate se vor regăsi în fereastra Comenzi clienti.
Specificații:
 • Un fișier conține o singură comandă
 • O comandă poate conține mai multe linii - articole
 • Obligatoriu vor fi inițializate/completate :
  • Pentru fiecare articol : Cod_Articol_Tert ( în fereastra Articole-> Tab. Cod_Art_Tert-> Cod Cautare, Tert-ul legat, UM)
  • Pentru fiecare Client : GLN ( în fereastra Tert-> Locatii)
   • “GLN Facturare” = Adresa tert cu bifa Adresa Facturare
   • “GLN Livrare” = Adrese tert cu bifa Adresa Livrare
Setările necesar a fi efectuate în Socrate pentru buna funcționare a procesului sunt:
1. Definirea unei structuri de import conform fișierului furnizat de Tecnet
Structurile se definesc în fereastra Structuri de Import din meniul SysAdmin -> Date -> Import Date, completând câmpurile :
 - Denumire: se introduce o denumire
 - Tabelă: se alege I_Order_XLS_I_Order_XLS_ID
 - Format: se alege Comma Separated

În tab-ul Format Câmpuri se definesc coloanele structurii, identic cu cele din imagine.


La numerotarea secvențelor se ține cont de urmatoarele plaje:
- 0 - 5000 - câmpurile obligatorii (dacă nu sunt folosite este indicată dezactivarea lor)
- 5000 - 10000 - câmpurile opționale de pe masterul comenzii
- 10000 - 15000 - câmpurile opționale din detaliile comenzii
Detalierea structurii și semnificația coloanelor se găsește la Structura Import Comenzi via. EDI - Tecnet.

2. Configurarea proceselor EDI
Importul comenzilor în Socrate se realizează prin intermediul proceselor EDI. Configurarea proceselor se realizează în fereastra EDI Processor din meniul SysAdmin -> Date -> EDI.
Se definesc două procese:
- unul de tip IN pentru importul comenzilor
- unul de tip OUT pentru trimiterea mesajelor de eroare generate de import la o adresă de e-mail
Pentru procesul de tip IN se completează câmpurile:
- Cod Cautare: cod proces
- Denumire: denumire proces
În zona denumită Tecnet:
- Utilizator: se introduce utilizatorul folosit la conectarea   la Tecnet
- Parolă: se introduce parola folosită la conectarea la Tecnet


Pentru procesul de tip OUT se completează câmpurile:
Cod Cautare: cod proces
Denumire: denumire proces
În zona denumită SMTP:
Host Mail: host name-ul serverului de mail
SMTP Port: portul serverului de mail
- EMail: nume utilizator e-mail
- Parola EMail: parola adresei de e-mail
- EMail Destinație: adresa e-mail unde se vor primi mesajele de eroare
- Subiect: prefixul subiectului mesajelor de eroare
- Observaţii GMAIL: 
    Host Mail: smtp.gmail.com
    - SMTP Port: 465
    - EMail: adresa utilizator e-mail
    - SSL bifat
    - STARTTLS şi Fără autentificare nebifat

3. Importul comenzilor - manual sau automat
Importul efectiv al comenzilor client se poate realiza:
1. Import manual
În fereastra Import Comenzi EDI din meniul SysAdmin -> Date -> Import Date, se completează câmpurile :
 • Societate: se alege societate 
 • Procesor EDI: se alege procesul de tip IN creat la pasul 2
 • Folder procesate: nu se completează
 • Procesor EDI (SMTP): se alege procesul de tip OUT creat la pasul 2
 • Format import: se alege structura definită la punctul 1
 • Consolidare linii: se alege din listă coloana de care se va ține cont la gruparea liniilor din structură
 • Nr. document generat: se bifează dacă numarul comenzilor va fi generat automat de sistem, iar numărul clientului va fi afișat în coloana Referință comandă ( în structură se specifică refrință comandă = document No). Debifat numărul comenzii din Socrate = număr com client
 • Actiune document: se alege starea în care se vor genera comenzile - de preferat Pregătire, pentru eventuale modificări

2. Import automat
Automatizarea procesului de import comenzi se realizează în fereastra Scheduler din meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Server.
Se completează câmpurile:
 • Denumire: numele procesului
 • Proces: se alege din listă structura creată la punctul 1
 • Schedule: frecvența la care se va rula procesul
 • Supervizor: persoană din societate folosită pentru escaladare și aprobare
 • Zile jurnalizareNumar de zile pentru care se pastreaza înregistrările de audit jurnalizate

În tabul Parametru se setează parametrii impliciți ai procesului, astfel:
- Societate cu parametru implicit = ID -ul societății 
- Procesor EDI cu parametru implicit = ID-ul procesului de tip IN creat la punctul 2
- Procesor EDI (SMTP) cu parametru implicit = ID-ul procesului de tip OUT creat la punctul 2
- Format import cu parametru implicit = ID-ul structurii create la punctul 1
Consolidare linii cu parametru implicit = ID -ul coloanei folosite pentru gruparea liniilor comenzii
- Nr. document cu parametru implicit = Y sau N