4.3. Mapări Extrase Cont MT940/CSV

    Fereastra Mapări Extrase Cont este utilă pentru situaţia în care se doreşte completarea automată a unor câmpuri din fereastra Import Extrase Cont pe baza celor prezente în import. De exemplu, dacă în descrierea tranzacţiei apare cuvântul ”comision”, atunci se poate completa automat diversul aferent.
   
 Configurarea mapării
    
                                                 
    Semnificaţia câmpurilor:

 Câmp        Semnificaţie
 Descriere Descriere generică a înregistrării
 Bancă Este un câmp obligatoriu şi se completează în funcţie de valoarea câmpului clasă din interfaţa extrasului pentru care se face   maparea, conform tabelului de mai jos. Dacă se alege Unicredit Tiriac, de exemplu, atunci maparea respectivă va avea efect doar la importurile la care s-a folosit o interfaţă extras cu clasa org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_UCTFileBankStatementLoader.

 Loader Extras cont Este un câmp opţional, util pentru cazul în care sunt definite mai multe interfeţe extras cu aceeaşi clasă, dar se doreşte o mapare diferită în funcţie de contul pe care se face importul. Dacă este lăsat necompletat, maparea va avea efect pentru toate interfeţele specifice băncii selectate anterior.
 Câmp sursă Câmpul a cărui valoare declanşează completarea automată    
 Valoare câmp sursă Valoarea câmpului declanşator        
 Câmp dest Câmpul care se doreşte a fi completat în funcţie de valoarea câmpului sursă
 Valoare câmp dest Valoarea completată, aşa cum este stocat în baza de date

 Clasă completată în Interfaţă extras Câmp corespondent pentru mapări extrase cont; Bancă
 org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_INGFileBankStatementLoader ING
 org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_BRDFileBankStatementLoader BRD
 org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_UCTFileBankStatementLoader Unicredit
  org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_RBSFileBankStatementLoader RBS
 org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_VKBFileBankStatementLoader Volksbank
 org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_BCRFileBankStatementLoader BCR
 org.bitsoftware.sobk.impexp.SOBK_PiraeusFileBankStatementLoader Piraeus
 org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_BTFileBankStatementLoader BT (Banca Transilvania)


    Dacă se creează mai multe reguli de mapare pentru acelaşi câmp sursă (şi aceeaşi valoare sursă), dar cu valori diferite pentru câmpul destinaţie se va lua în considerare ultima înregistrare creată.

     Exemple pentru mapare divers - comision bancar

1 . pentru setarea diversului ;


2.  pentru înregistrarea valorii in câmpul valoare divers.