4.1. Export Plăţi

Începând cu v14.04 sistemul de pregărire, aprobare şi export plăţi a fost modifcat complet. Descrierea noii funcţionalităţi se regăseşte în capitolul 11.4. Plăţi cu aprobare

Pentru versiuni mai vechi de 14.04 funcţionalitatea este următoarea:

Exportul plăților pregătite se realizează folosind fereastra Export Plăți Online Banking din meniul Trezorerie.
Pentru realizarea exportului anterior, anterior sunt necesare o serie de acțiuni, precum:

1. Indicarea tipului de fișier pentru export
În definiția contului bancar, fereastra Bănci și Conturi, tab-ul Cont, câmp Tip Export Plata se indica tipul de fișier pentru export MT100 , astfel încât la exportul plăților online banking aceasta informație sa se completeze automat. Aceste tipuri sunt distincte pentru fiecare banca/cont și astfel se evita eroarea umana de a produce un fișier greșit.

2. Pregatirea plăților de exportat.
Exportul catre on-line banking se realizează pe baza unei liste de plăți. Plățile pregătite pentru a fi exportate sunt afișate în fereastra Selecție Plăți din meniul Trezorerie.
Înregistrările din această fereastră vin din:
 • generarea lor din Socrate BI
 • generarea folosind procesul de Selecție Manuală Plăți
Selecție Manuală Plăți
Această fereastră se utilizează pentru pregătirea manuală a plaților. 
Se completează câmpurile:
 • Cont bancar - contul din care se vor face plățile. Pentru ca un cont să fie vizibil în acest câmp, trebuie să aibă definite înregistrări în subtab-ul Documente bănci din tab-ul Cont, fereastra Bănci și Conturi.
 • Regulă plată - se selectează regula de plată ce va fi folosită (pe credit sau direct depozit). Valorile disponibile a fi selectate sunt cele definite în subtab-ul Documente bănci din tab-ul Cont, fereastra Bănci și Conturi.
 • Data plății - data înregistrării din fereastra Selecție Plăți
Se selectează facturile care trebuie plătite, prin bifarea căsuței situată în partea stângă pe fiecare linie.
Apoi se apasă butonul Proces, care va genera un document în fereastra Selectie Plati cu tab Detalii Plati completat.
Dacă în fereastra care se deschide se apasă butonul Start plățile generate vor fi și pregătite, înregistrarea din Selectie Plăti devenind needitabilă.
Daca, în schimb, mai sunt modificări de adus la lista plăților, nu se apasă butonul Start, iar în fereastra Selecție Plăți se pot face modificările necesare. Se pot sterge detaliile/randurile cu facturi care nu trebuie platite, din varii motive. Campul Valoare plata poate fi modificat cu suma platii efective. Acest camp este completat initial de catre sistem cu valoarea in sold a facturii.
După efectuarea modificărilor se trece la pregătirea plăților, prin:
 • apăsarea butonului Pregătire Plăți de pe înregistrarea generată - se vor pregăti plăți pentru detaliile aferente înregistrării de pe care s-a apăsat butonul
 • folosirea procesului Pregătire Plăți - Calup disponibil în meniul Trezorerie. Procesul pregătește plățile in vederea exportului.


3. Export plăți
Plățile pregătite se exportă în formatul aferent băncii din fereastra Export Plăți Online Banking din meniul Trezorerie.
Se selectează lista plăților care se dorește a fi exportată, celelalte câmpuri urmând a se selecta funcție de înregistrarea din câmpul Selecție Plată, reprezentând:
 • Cont bancar - contul din care se va realiza plata
 • Sold curent - soldul contului selectat, înregistrat în Socrate
 • Regula plată - regula de plată selectată pe selecție 
 • Tip export plată - tipul fișierului export, din definiția contului bancar selectat
  • BCR Plata Domestica (.ROI)
  • BCR Plata In Valuta (.INT)
  • BRD Plata Domestica (.ROI)
  • Fisier CSV General- neutilizat pentru import în online, ci doar pentru export fisier
  • ING Plata Domestica / In Valuta (.TXT)
  • Piraues Plata Domestica (.CSV)
  • Piraues Plata In Valuta (.CSV)
  • RBS Plata Domestica (.ROI)
  • RBS Plata In Valuta (.INT)
  • UniCredit Plata Domestica (.CSV)
  • UniCredit Plata In Valuta (.CSV)
  • Volksbank Plata Domestica (.ROI)
  • Volksbank Plata In Valuta (.INT)
 • Crează plată - se bifează pentru crearea de înregistrări în fereastra Încasări și Plăți
Se apasă butonul Export și se salvează fișierul.