1.5.6. Generare note contabile în SocrateCloud

După efectuarea exportului se rulează procesul din Hours Management / Importă Note Contabile de Salarii.
Dacă nu se alege niciun Centralizator atunci va rezulta doar un raport de verificare. Dacă se completează un Centralizator atunci se va genera nota contabilă aferentă.

Logica de formare a notei contabile cu defalcarea sumelor pe anumite dimensiuni contabile este dată de următoarele:

 1. exportul sumelor din modulul Salarii stabileşte Nivelul I de defalcare:

  1. alegerea variantei se stabileşte prin parametru de sistem şi poate fi:

   • global valoric = fără niciun fel de defalcare;

   • pe societăţi = conform definiţiei angajatului;

   • pe centre de profit = pe activităţi.


    Exportul sumelor se face în calupuri distincte pentru fiecare societate în parte astfel încât să rezulte note contabile (batch) distincte pe fiecare societate în parte.

 1. import note contabile prin procesul “Importă note Contabile de Salarii” stabileşte Nivelul II de defalcare:

   • nimic = global valoric, sau

    • împreună cu bifa “Deja defalcat” = se preia doar Nivelul I de defalcare.

   • societate = defalcare pe societate în baza orelor din pontaj;

   • societate trx (departament) = defalcare pe societate trx în baza orelor din pontaj;

   • activitate = defalcare pe activitate în baza orelor din pontaj;

  1. dacă este pusă bifa “Deja defalcat”, atunci Nivelul II de defalcare se ignoră complet;

  2. variantele de defalcare de mai sus sunt completate cu:

   • păstrarea defalcării de pe Nivelul I - dacă există;

   • sursa de ore pentru determinarea defalcării poate fi specificată:

    • din Timesheet;

    • din Pontaj Lunar.

   • orele sunt agregate la nivel de Titular ! şi de Societate !


 1. generarea notei (batch) cu defalcare pe societate trx se realizează conform algoritmului:

   • baza = ore din pontaj sau timesheet;

   • regula = ponderat la total ore per Nivel I + II (echivalent cu baza brutului)

   • agregat superior pe Societate.


Algoritmul de formare a notei contabile ia în calcul doar tipurile de ore care nu au bifa "Fara cost" din ecranul "Tipuri ore".