1.5.5. Export sume SocrateCloud

Pentru generarea notelor contabile în SocrateCloud trebuie efectuat exportul sumelor calculate în SocrateSalarii, pe baza monografiilor SocrateCloud definite.
Exportul se realizează din ecranul Export date deschis din meniul Socrate Open/Export Sume. Practic, la apăsarea butonului Export Sume se executa doua operaţii: prima dintre ele este exportul TCA, descris în capitolul anterior Exportul de date şi a doua este exportul de sume necesare generării notelor contabile, descris în cele ce urmează.

Pentru exportul sumelor se poate selecta un anumit document (AVANS, STATSALARII_ANGAJAT sau STATSALARII_SOC), dacă se doreşte doar exportul sumelor de un anumit tip; dacă se foloseşte simbolul %, toate sumele vor fi exportate. În urma exportului se generează un fişier xml care conţine informaţii referitoare la: luna, an, schema contabilă, debit şi credit (ambele combinaţii contabile din SocrateCloud , suma propriu-zisa şi denumirea sumei, aşa cum a fost definită în monografie.

În mod automat, serviciul web din SocrateCloud preia acest fişier şi îl introduce în SocrateCloud. Acesta poate fi vizualizat în fereastra "Import Cost Angajat" din meniul Hours Management / HRM Setup.