1.5.4. Descriere sume

Pentru toate sumele reprezentate de o categorie de articole, în cazul în care nu se specifică un anumit articol sunt totalizate valorile sumelor care provin din acea categorie; în cazul în care un anumit articol este precizat, suma va fi constituită doar din valorile asociate articolului respectiv.
Exemplu: suma este CAS_ANGAJATOR, fără articol precizat. În această situaţie se vor exporta toate sumele corespunzătoare contribuţiei angajatorului la fondul de pensii. Dacă este specificat articolul cu codul CAS_3_CP (CAS ANGAJATOR COND NORMALE), vor fi selectate doar sumele corespunzătoare angajaţilor care au asociat acest articol.
Se poate observa ca unele sume sunt prefixate cu semnul – (minus). Valorile acestora vor fi considerate ca fiind negative, adică vor fi scazute pe contul de debit, ceea ce in final este echivalent cu a inversa debitul cu creditul.
Pentru document de tip AVANS, se pot exporta următoarele sume:
AVANS_SAL: reprezintă avansul propriu-zis primit de angajat;
AVANS_CO: suma primită în avans pentru concediu de odihna;
RET_CAR: reţinere CAR.

Pentru a putea efectua acest tip de export este necesar să fie generat avansul pentru luna selectată; nu este nevoie să fie calculate statele de salarii.

Pentru document de tip STATSALARII_ANGAJAT, se pot exporta sumele rezultate în urma generării statelor de salarii. Poate conţine următoarele sume generice, fără articole asociate:

 • VENIT_BRUT: venit brut angajat;
 • CAS_ANGAJAT: contribuţia angajatului la CAS (pensie);
 • SOMAJ_ANGAJAT: contribuţia angajatului catre AJOFM (somaj);
 • SAN_ANGAJAT: contribuţia angajatului catre CNAS (sănătate);
 • VENIT_NET: venitul net al angajatului, reprezintă suma cuvenită dupa scăderea contribuţiilor angajatului şi înainte de scăderea deducerii personale şi a impozitului;
 • DED_BAZA: deducerea personală de bază;
 • DED_SUPL: deducerea suplimentară;
 • VENIT_BC_IMP: baza calcul impozit;
 • IMPOZIT: impozitul propriu-zis;
 • SAL_NET: salariul net al angajatului;
 • AVANS_SAL: avansul calculat şi primit de angajat;
 • AVANS_CO: sume legate de concediul de odihnă primite în avans de angajat, cu excepţia primelor de concediu odihnă;
 • AVANS_PRIME_CO: prime concediu odihnă;
 • REST_PLATA: restul de plată primit efectiv de angajat la chenzina de lichidare;
 • CM_CAS: indemnizaţia pentru concediul medical platită de casa de asigurări de sănătate din FNUASS;
 • CM_FABP: indemnizaţia pentru concediul medical platită de casa de pensii din FAAMBP;
 • CM_ANGAJATOR: indemnizaţia pentru concediul medical plătită de angajator;
 • VENIT_NET_CM_A: venitul net rezultat din indemnizaţia de concediu medical plătită de anajator (după scăderea contribuţiilor şi a impozitului);
 • IMPOZIT_CM_A: impozitul corespunzător indemnizaţiei de concediu medical plătită de anajator;
 • VENIT_NET_CM_C: venitul net rezultat din indemnizaţia de concediu medical plătită de fond (FNUASS/FAAMBP);
 • IMPOZIT_CM_C: impozitul corespunzător indemnizaţiei de concediu medical plătită de fondul de asigurare.
 • Alte sume, cu articol precizat, care pot fi exportate sunt reprezentate de CAS_ANGAJAT cu articolele CAS_CM_A sau CAS_CM_C, SOMAJ_ANGAJAT cu articolele SOMAJ_CM_A sau SOMAJ_CM_C si SAN_ANGAJAT cu articolele SAN_CM_A sau SAN_CM_C. Acestea reprezintă contibuţiile la fondul de pensie, şomaj sau sănătate ale angajatului pentru indemnizaţiile de concediu medical platite de angajator (sufix _A), respectiv de fond (sufix _C).
 • Alte sume care pot fi cu sau fără articol sunt cele de tip AVANS_AS: acestea reprezintă valoarea plătită a sumelor (din Alte sume) primite în avans de angajat, din categoria SUME_AD_BRUT sau SUME_AD_NET.
 • Alte sume cu articol precizat sunt cele legate de contribuţiile angajatului, respectiv din categoriile CAS_ANGAJAT, SOMAJ_ANGAJAT sau SAN_ANGAJAT.
 • Alte sume care pot fi cu sau fără articol sunt cele legate de diferite reţineri, mai precis:
  • RET_PENS_ALIM: sume plătite de angajat ca pensii alimentare, din categoria PENSII ALIM;
  • RET_RATE: sume reţinute angajatului, din categoria RATE;
  • RET_POPRIRI: sume reţinute angajatului, din categoria POPRIRI;
  • RET_IMPUTATII: sume reţinute angajatului, din categoria IMPUTATII;
  • RET_SINDICATE: sume reţinute ca plată a cotizaţiei sindicale, din categoria SINDICATE.
Pentru document de tip STATSALARII_SOC se pot exporta toate sumele cu sau fără articol legat care reprezintă contribuţiile angajatorului, respectiv sume din categoriile: 
 • CAS_ANGAJATOR, 
 • SOMAJ_ANGAJATOR, 
 • SAN_ANGAJATOR, 
 • FONDURI_FABP, 
 • FONDURI_FNUASS 
 • FONDURI_CM.
Condiţia necesară realizării acestui export este să fie calculate statele angajator.
Toate aceste valori sunt însumate la nivel de societate.