1.5.3. Monografii Socrate Open

Cu ajutorul datelor rezultate din importul de combinaţii contabile se pot realiza monografii de salarii destinate exportului sumelor din SocrateSalarii în Socrate Open. Gestionarea acestor monografii se face pornind de la ecranul Monografii SocrateOpen, care se deschide accesând meniul Socrate Open/Monografii Socrate Open în Socrate Salarii.
Aceste monografii sunt diferenţiate funcţie de tipul de sume cu care operează şi trebuie sa aibă una dintre valorile: AVANS, STATSALARII_ANGAJAT sau STATSALARII_SOC.
Ecranul de vizualizare permite filtrarea funcţie de document, denumirea monografiei, suma utilizată şi articol. În grid sunt afişate denumirea monografiei, suma acesteia, articolul (dacă există) şi pentru debit şi credit vor apărea codul combinaţiei, contul şi denumirea contului.

Editarea monografiilor Socrate Open

Adăugarea/modificarea monografiilor se realizează din ecranul de editare monografie SocrateOpen. La adăugarea unei monografii trebuie specificat documentul, o denumire a monografiei (maxim 40 caractere) şi suma. Suma trebuie selectata din zoom-ul specific, care afişează o lista generică de sume disponibile. Conţinutul zoom-ului de articole depinde de suma selectată şi va avea valori doar în cazul în care suma reprezintă o categorie de articole.

Pentru definirea monografiei trebuie selectate combinaţii contabile Socrate Open pentru debit şi pentru credit. Lista care apare la Debit va conţine toate combinaţiile care au asociat un cont de tip debit sau natural, respectiv lista de credit va conţine toate combinaţiile cu cont tip credit sau natural.

La modificarea unei monografii singura diferenţă o reprezinta faptul că nu este permisă schimbarea documentului, controlul respectiv fiind dezactivat.