1.5.2. Import combinaţii contabile

Importul de combinaţii contabile din Socrate Open se realizează în SocrateSalarii, din meniul Socrate Open/Import Combinaţii Contabile.

Pentru a efectua această operaţie, trebuie specificat ID-ul schemei contabile din Socrate Open. Acesta va fi salvat în registry şi va fi încărcat automat la redeschiderea ecranului. Se poate introduce şi ID-ul unei combinaţii contabile, caz în care va fi importată doar acea combinaţie; pentru 0 (valoare implicită) vor fi importate toate combinaţiile.
Această operaţiune poate fi realizată ori de cite ori este necesar, ca urmare a actualizării schemei contabile în Socrate Open. Pe parcursul derulării operaţiei de import vor apărea mesaje referitoare la modul în care decurge importul. Pentru fiecare combinaţie adăugata/modificată cu succes se va afişa mesajul: "Preluare date combinaţie contabilă <cod combinaţie>", iar în cazul apariţiei unei erori se va afişa mesajul: "Eroare la introducerea/modificarea combinaţiei contabile! <cod combinaţie>".

Informaţiile care se importă în cadrul acestui proces sunt următoarele:

  • ID-ul schemei contabile,
  • ID-ul combinaţiei,
  • codul combinaţiei,
  • aliasul combinaţiei,
  • contul contabil,
  • denumirea,
  • tipul contului (debit, credit, natural).
NOTĂ: în momentul de faţă este permisă utilizarea unei singure scheme contabile.