1.4. Export date

Din SocrateSalarii se exporta fişierul XML din meniul SocrateOpen ->Export Sume.

Preluarea datelor în SocrateOpen se poate face în două feluri:

 • manual: se accesează meniul HoursManagement-> HRM Setup-> Import Cost Angajat (SocrateOpen).
  • în tabul ImportCostAngajat se adaugă înregistrare nouă,
  • se salvează înregistrarea
  • se apasă butonul Import Cost Angajat (SocrateOpen) care încarcă datele din fisierul XML transmis din SocrateSalarii.
 • automat: se accesează procesul Importa Cost Angajat (SocrateOpen) care reprezinta externalizarea butonului "Import Cost Angajat (SocrateOpen)" din fereastra ImportCostAngajat (SocrateOpen).

Datele importate se regăsesc în fereastra Cost Angajat (SocrateOpen). În tabul CostAngajat se regăsesc toate importurile grupate după Data tranzacţie (care reprezintă data la care s-a efectuat importul), iar în tabul DetaliiCostAngajat (pentru fiecare import) se regăsesc detaliile aferente angajaţilor:

 • Angajat - nume şi prenume
 • Salariu net - salariu net preluat prin import din SocrateSalarii (valabil la data la care s-a efectuat importul fişierului)
 • TCA orar - total cost angajat preluat prin import din SocrateSalarii (valabil la data la care s-a efectuat importul fişierului)
În SocrateOpen, meniul HoursManagement-> HRM Setup-> Angajaţi, în tabul Angajat se regasesc angajaţii şi datele acestora.
In tabul Salarizare dacă se adaugă manual un nou detaliu (cu înregistrare nouă) şi se completează câmpurile: 
 • Valid de la...- data de la care este valid noul salariu net (data la care s-a efectuat si importul prin ImportCostAngajat)
 • Data negociere- data ultimei negocieri (data la care s-a efectuat si importul prin ImportCostAngajat)
şi apoi se salvează detaliul, câmpul TCA orar se actualizează automat cu TCA preluat din fereastra CostAngajat (SocrateOpen) în funcţie de Data tranzacţie şi Angajat.
Acest lucru se întâmplă automat doar pentru salariaţii care au Data Negociere modificată (nouă).

Pentru a actualiza TCA automat la toţi angajaţii şi în tabul Salarizare din fereastra Angajaţi, se foloseşte procesul "Actualizare TCA (SocrateOpen)" care preia datele din fereastra "CostAngajati (SocrateOpen)" şi le scrie şi în Salarizare prin inserarea de negocieri la data rulării procesului. Procesul trebuie pornit după realizarea importului cost angajat şi are ca parametrii de intrare: "Valid de la" şi "Data Negociere" care se vor completa de către operator. Rezultat:
 • este actualizat TCA doar pentru angajaţii care au cel puţin o înregistrare în "Cost Angajat (SocrateOpen)" până la data negociere indicată la lansarea procesului;
 • dacă la Data negociere din parametri exista o înregistrare în tabul "Salarizare/Angajaţi" atunci aceasta se actualizează cu TCA din "Cost Angajat (SocrateOpen)";
 • dacă nu este găsită nicio înregistrare cu Data negociere din parametri, atunci se caută ultima înregistrare până la data negociere şi se copiază;
  • se setează "Data negociere" nouă conform datei de rulare a procesului,
  • se setează "Valid de la" conform parametrului de rulare a procesului,
  • se calculează TCA corespunzător
 • dacă angajatul nu are nicio înregistrare în salarizare, se creează una nouă.
Începând cu versiunea 16.06 procesul face actualizare si pentru valoare TCA = 0.