1.2. Configurări de bază

1. Verificare server Socrate Open

Pentru ca integrarea Socrate Salarii - Socrate Cloud să fie posibilă trebuie verificat de către administratorul de server Oracle existenţa fişierului shrmWs.war în locaţia SocrateCloudInstaller/dist si se incarca modulul (deploy) in serverul Glassfish.

2. Definire Servicii Web SocrateCloud
Definirile din SocrateCloud se realizează de către Admin/Titular.
În fereastra Servicii Web aflată în meniul SysAdmin -> Reguli Generale ->Securizare->Servicii Web  se introduc:
 • Denumire: numele serviciului web
 • Clasa Java: clasa java, inclusiv metoda, care implementează serviciul
 • Securizare acces pe bază de rol: specifică dacă se folosește securizarea accesului în funcție de rolul cu care se apelează serviciul
 • Securizare acces pe bază de IP: specifică dacă se folosește securizarea accesului în funcție de adresa IP de unde se apelează serviciul
 • Comentarii: descrierea serviciului
 • Activă: dacă serviciul este sau nu activ. Serviciile inactive nu se pot apela, indiferent dacă clasa java care le implementează este încărcată sau nu în serverul  SocrateOpen

Clasele care trebuiesc definite in fereastra de servicii web sunt:

- ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.getEmployeeList - returnează lista de angajaţi din SocrateCloud

- * ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.getListOfEmployeeWithTaxID - returnează lista de angajați și CUI-ul punctului de lucru, pentru societatea de pontaj și data folosite la interogare, din SocrateCloud. CUI-ul e determinat din tab Adrese aferent ferestrei Societăți, selectat apoi în definirea angajatului, tab Loc de muncă (*funcționalitate limitată pe componenta PRDS).

- ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.getTimeTypeList - returnează tip ore din SocrateCloud

- ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.getWorkedTime - returnează pontajul (din time sheet) din SocrateCloud

- ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.setEmployeeCost - trimitere cost angajaţi în SocrateCloud

ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.getAcctCombinationList returneaza combinatii contabile din SocrateCloud

ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.getOrganizationList - returneaza societatile din SocrateCloud

ws.bitsoftware.shrm.shrmWs.getActivityList - returneaza activitatile din SocrateCloud

Securizarea accesului în funcţie de rol se face din tabul Acces Roluri. Prin acest mecanism se pot specifica rolurile cu care se poate apela serviciul web.
Pentru a se putea realiza transferul de date (export/import) între cele două aplicaţii, este nevoie ca pe rolul pe care s-a dat acces, sa existe bifa de ‘Acces toate Societăţile’.3. Configurare Servicii Web in SocrateSalarii

În SocrateSalarii - Modulul Administrator se configurează serviciul Web în meniul  Configurări -> Servicii Web Salarii:

          
 • AdClientID – ID-ul Titular din SocrateCloud;
 • AdRoleID – ID-ul rolului care este asignat userului din SocrateCloud. Rol care are ‘Acces toate Soc’;
 • Utilizator SOpen - Nume Utilizator din SocrateCloud;
 • ParolaSOpen – parola utilizator din SocrateCloud;
 • Web ServiceURL - link-ul serverului de productie concatenat cu  /shrmWs/shrmWsService?wsdl  (exemplu http://server.com/shrmWs/shrmWsService?wsdl)
Parola utilizatorului folosit la configurarea serviciilor web trebuie să fie în clar, fără opţiuni de criptare.
 • Societate – denumire societate definita în SocrateSalarii.
 • Pontaj lunar - daca se preia pontajul din ecran Formular pontaj lunar (activ doar prin componenta Hours management)

După efectuarea acestei configurări, în SocrateSalarii, se va activa meniul SocrateOpen.

4. Tipuri ore

In SocrateCloud este necesara definirea tipurilor de ore cu care se lucreaza in pontaj, urmand ca ulterior prin procesul de import Tipuri ore si apoi prin asociere tipuri ore cu cele din SocrateSalarii sa se faca posibil transferul de pontaj.
Serviciul web care expune tipurile de ore din SocrateCloud este shrmWs.getTimeTypeList.

Tipurile de ore disponibile pentru asociere in SocrateSalarii sunt: 

Tip ore SSAL
ore lucrate                                   
ore suplimentare
ore noapte
ore evenimente
ore invoiri
ore nemotivate
zile CL (concediu legal)
zile CM (concediu medical)
zile CF (concediu fara plata)
zile Delegatie
zile obligatii (sarbatori legale)


5. Societati si departamente


Structura de societati si departamente definita in SocrateCloud este expusa prin servicii web pentru a fi importata si asociata cu structura de societati si grupuri munca din SocrateSalarii.
Serviciul web care expune societatile este shrmWs.getOrganizationList.

Preluarea in SocrateSalarii se face prin 2 procese distincte: import societati pentru asociere cu entitati de tip societate din SocrateSalarii si import departamente pentru asociere cu entitati de tip grup munca din SocrateSalarii.

Departamentele se definesc ca si societati cu tip societate distinct (se poate defini tip societate Departament), nu sunt entitati juridice, nu sunt societati tranzactionale.

6. Activitati

Se pot obtine note contabile in SocrateCloud defalcate pe activitati, iar pentru acest lucru se pot transmite in SocrateSalarii activitatile definite pentru a fi asociate cu centrele de profit echivalente in SocrateSalarii.
Serviciul web care expune ativitatile se numeste shrmWs.getActivityList. 


7. Definire angajaţi

Principii de lucru:
 1. Angajaţii se vor defini/modifica/şterge DOAR în SocrateOpen în ecranul Angajaţi; 
 2. Datele de contact ale angajatului se vor actualiza în SocrateOpen; 
 3. Procesul de Import angajaţi se rulează periodic din SocrateSalarii (la cerere) pentru: 
 • Adăugare angajaţi noi; 
 • Actualizare angajaţi existenţi; 
 • Actualizare angajaţi inactivi.
Angajatii se definesc in ecran Terti accesand meniul CRM->Terti->Terti. In acest ecran se completeaza:
 • Cod căutare – are echivalent "Marca" din angajat SocrateSalarii 
 • Denumire – corespunde cu Nume, prenume1, prenume2 din angajat SocrateSalarii
 • Grup terti = Angajati - fara corespondent in SocrateSalarii
In tabul Angajat din ecranul Terti se bifeaza Activ si Angajat.
In tabul Conturi banci se completeaza:
 • Denumire cont = IBAN contul bancar al tertului
 • ACH = bifat, daca se doreste preluarea mai departe in ecran Angajati (SocrateCloud) ca si cont pentru viramente salariale
Daca tertul definit are drept de autentificare in sistemul SocrateCloud, atunci in tabul Contact(utilizator) se defineste adresa de e-mail si parola de acces in SocrateCloud, fara corespondenta in SocrateSalarii.

Detaliile specifice persoanei ca si angajat se realizeaza accesând meniul Hours Management->HRM Setup->Angajaţi.
În ecranul Angajaţi se vor completa datele conform model/şcolarizare: 
 • CNP – corespunde cu CNP din angajat SocrateSalarii
 • Serie/Nr. Act identitate – Act identitate din SocrateSalarii
 • Activ – desemnează dacă angajatul este/nu este lichidat (în cazul în care se lichidează, se va ridica bifa ‘Activ’). 
În tabul Salarizare se vor introduce următoarele informaţii: 
 • Valid de la – se introduce de data inceput valabilitate, cu rolul de a stabili luna/an pentru preluare in SocrateSalarii
 • Data negociere – Data negociere salariala
 • Data angajare – Data angajare în SocrateSalarii
 • Norma zilnică – Norma ore ZI din SocrateSalarii
 • TCA orar – informaţie care se importa din SocrateSalarii
 • Data preaviz – reprezintă data preaviz din SocrateSalarii, se va completa în SocrateCloud, atunci când un angajat intra in preaviz
 • Data lichidare – reprezinta data lichidare din SocrateSalarii, se va completa în SocrateCloud, atunci când un angajat este lichidat
 • Prin bancă și IBAN - pentru a indica efectuarea plății salariului prin bancă (card);
 • Departament - pentru a transmite informația către SocrateSalarii
În acest tab se va introduce cel mult o înregistrare pe lună și pe societate (dacă e cazul de implementări multi-societate entități legale distincte)! Prima înregistrare (la angajare) este necesară să fie efectuată manual. Apoi sistemul întreține automat aceste înregistrări, prin mecanismul de import al costurilor angajat transmise din SocrateSalarii.


În tabul Loc munca se vor introduce următoarele informaţii: 
 • Valid de la – se introduce de data început valabilitate pentru pontaj pe locul respectiv de muncă (departament);
 • Valid până la – opțional, se introduce de data final valabilitate pentru pontaj pe locul respectiv de muncă (departament);
 • Departament - pentru a indica departamentul pe care se face pontajul;
 • Pontator - pentru a indica pontatorul arondat (doar acesta poate introduce pontajul pentru acest angajat, pe perioada de valabilitate, pe locul de muncă respectiv);
 • Supervizor - informativ - se afișează supervizorul locului de muncă;
 • Substitut - informativ - pontatorul de backup.
În acest tab se vor introduce atâtea înregistrări câte arondări are angajatul pe locurile de muncă (departamente) din cadrul societății, și cu precizarea valabilității acestora. Acestea au impact asupra introducerii pontajului lunar (vezi formular pontaj lunar). Aceste informații pot fi folosite mai apoi în algoritmul de alocare a costurilor salariale pe departamente și obținerea notelor contabile aferente.


În tabul Locaţii se vor introduce următoarele informaţii: 
 • Adresa 1 – reprezintă Adresa din SocrateSalarii
 • Oraş – Oraşul din SocrateSalarii
 • Judeţ – Judeţul din SocrateSalarii
 • Ţara – Ţara din SocrateSalarii

8. Introducere pontaj

Pontajul se va adăuga, valida şi aproba DOAR în SocrateOpen, în Hours Management ->Daily Time
 • În tab-ul Daily Time se selectează datele de identificare: societate, proiect, faza, etc.
 • În tab-ul Time Line
  • Se selectează angajatul; 
  • Se selectează tipul de ore (Tip Ore); 
  • Se introduce timpul lucrat (în ore); 
  • Se salvează înregistrarea.
Nota: Informaţia poate fi văzută în mod centralizat (proiect, societate, angajat, data, tip ore, timp lucrat) în documentul Time sheet.