1.1. Obiective

 • Import angajaţi în SocrateSalarii din SocrateCloud.
  • Definirea angajaţilor se face în SocrateCloud, inclusiv informaţia minimală despre:
   • tipul de pontaj;
   • pontatorul căruia îi este arondat angajatul;
   • data angajării;
   • istoricul negocierilor;
   • norma zilnică;
   • dată preaviz, dată lichidare;
   • păstrarea informaţiilor despre TCA orar, Brut orar, Cost standard, Venit standard.
  • Completarea informaţiilor specifice calculului de salariu se face în modulul SocrateSalarii
 • Import pontaje în SocrateSalarii din SocrateCloud, în vederea obţinerii pontajului agregat lunar necesar calculului salarial:
  • Time Sheet sau
  • Pontaj Detaliat - care la rândul lui preia datele din Time Sheet şi le completează;
 • Export din SocrateSalarii către SocrateCloud pentru:
  • valori TCA orar, Brut orar, alte costuri, per angajat, pe lună - utile pentru raportări de tip P&L pe alte dimensiuni de analiză (Proiecte, Activităţi, Departamente etc);
  • note contabile de salari - pentru completarea tranzacţiilor contabile, cu detaliere pe dimensiuni contabile;
  • export plăţi necesare - pentru pregătirea plăţilor şi aprobarea acestora, cu influenţa cashflow-ului.

Integrare SocrateCloud - SocrateSalarii - diagrama HighLevel 2