6.1. Generare Liste&Versiuni de Preţ

Procesul este specific activităților de distribuție, acolo unde la bază există contracte/oferte încheiate pe mai mulţi ani, iar valorile efective se pot modifica de la un an la altul păstrând condițiile comerciale de la baza contractului. Se presupune existenta unor liste de preț de referință, cu una sau mai multe versiuni de preț (în principiu o versiune pe an). Pentru fiecare terț (client) se pleacă de la lista de preț specifica acestuia (selectată la definirea clientului) și în funcție de lista de referință, se generează o nouă versiune de preț pe lista specifică, la data rulării procesului. 

Procesul / raportul Generare liste - versiuni preț se regăsește în meniul Articole -> Prețuri. Înainte de a genera raportul se pot specifica următorii parametri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/7-4-procese-de-generare-liste-preturi/7-4-proces-generare-liste-versiuni-pret/Generare%20Liste%20Versiuni%20Pret.png
 • Lista de Referință - se selectează o listă de preturi;
 • Versiunea listei de referință - se selecteaza o versiune pentru lista de referință;
 • Terț - opțional se poate indica un terț pentru care se va rula procesul;
 • Grup terți - procesul va fi rulat pentru terții aparținând acestui grup;
 • Data - data la care se generează versiunile din listele specifice - implicit data curentă;
 • Variante - parametru tip listă cu valorile:
  • "Trece sub limită" - lasă prețul calculat sa treacă sub prețul limita impus de lista de referință;
  • "Nu trece sub limită" - limitează prețul calculat la minim prețul limita impus de lista de referință;
  • "Parțial" - limitează prețul calculat la minim prețul negociat din ultima versiune a listei specifice.
 • Păstrare preț standard din versiunea specifică anterioară - se bifează dacă vreau să păstrez fix prețul standard specific al versiunii anterioare în loc de discount-ul oferit. Astfel se poate indica care este elementul fix ce se preia din versiunea specifică anterioară a clienților: discount-ul negociat sau prețul standard negociat.
 • Activare versiune listă preț generată - indică dacă versiunile generate sunt automat activate sau nu, în ideea în care operatorul mai vrea să intervină manual și abia apoi să activeze versiunile.
În urma rulării procesului se obțin:
 • versiuni noi de preț atașate listelor de prețuri specifice fiecărui terț;
 • un raport cu listarea parametrilor de rulare ai procesului și cu listele și versiunile obținute pe fiecare terț în parte.

Algoritm de Generare prețuri

Pentru a genera o versiune de preturi nouă se iau doar articolele comune de pe lista de referință și lista specifică pe terț:
 • nu se iau articole noi de pe lista de referința;
 • nu se iau articole din lista specifică, care nu mai există pe lista de referință;
Preț Listă  = Preț Listă (din lista de referință);
Preț Standard - în funcție de PSC (preț standard calculat):
 • dacă PSC >= Preţ Limită (din lista de referință): Preț Standard = PSC;
 • dacă PSC < Preţ Limită (din lista de referință), prețul standard va fi calculat în funcție de parametrul Variante:
  • "Trece sub limită": Preț Standard = PSC;
  • "Nu trece sub limită": Preț Standard Preț Limita (din lista de referință);
  • "Parțial": Preț Standard Preț Standard (din lista specifica);
 • dacă PSC Preț Listă (din lista de referință)  nu există efect;
Preț Limită  - în funcție de PSC (preț standard calculat):
 • dacă PSC >= Preţ Limită (din lista de referință): Preț Limită = Preț Limită (din lista de referință);
 • dacă PSC < Preţ Limită (din lista de referință), prețul standard va fi calculat în funcție de parametrul Variante:
  • "Trece sub limită": Preț Limită = PSC
  • "Nu trece sub limită": Preț Limită = Preț Limită (din lista de referință);
  • "Parţial": Preț Limită = Preț Limită (din lista de referință);
 • dacă PSC Preț Listă (din lista de referință)  nu există efect;
Convenție: Preț standard calculat (PSC) = 
 • dacă căsuța Păstrare preț standard din versiunea specifică anterioară nu este bifată: PSC = Preț Listă (din lista de referință) * Discount;
 • dacă căsuța Păstrare preț standard din versiunea specifică anterioară este bifată: PSC = Preț Standard (din lista specifică).
Listele specifice sunt listele selectate la definirea terților în fereastra Terți, tab-ul Client. Legătura se face prin terț și aceeași valută. 
Discount-ul se calculează întotdeauna relativ la ultima versiune din cadrul listei specifice pe terț.

Exemplu

Pentru a putea descrie cât mai uşor acest proces specific, vom recurge la următorul exemplu:

În primul an de distribuţie, se pleacă în negocierile cu clienţii de la o listă de preţ denumită "Lista de referinţă". Este o listă introdusă manual. Aceasta conţine:
 • prima versiune  - anul 1;
 • toate articolele oferite spre distribuţie;
 • preţ listă - baza de pornire în negociere;
 • preţ standard - preţul de vânzare standard;
 • preţ limită - preţul sub care ar trebui să nu se coboare cu negocierea.
În baza ofertelor, contractelor încheiate şi a proiectelor în desfăşurare, plecând de la Lista de referinţă se vor obţine "Listele specifice" de preţ pentru fiecare client în parte. Listele specifice vor fi trecute în definirea Terţilor în tabul Client. Doar în acest fel se va face diferenţa între "Lista de referinţă" şi "Lista specifică". Se consideră "Listă specifică" o listă care are aceeaşi valută ca şi "Lista de referinţă" în acest proces. Acestea conţin:
 • versiunea listei de preţ;
 • toate sau parte din articolele cuprinse în Lista de referinţă;
 • preţ listă - e nemodificat, egal cu cel din Lista de referinţă;
 • preţ standard - modificat, conform negocierii = preţ contractat;
 • preţ limită - nemodificat, egal cu cel din Lista de referinţă;
 • procentul (preţ standard / preţ listă) reprezintă în acest caz "discount-ul" negociat cu care se formează mai departe preţul de vânzare.
Această primă versiune se obţine de obicei în baza ofertelor (proiectelor de tip ofertă) care la finalizare salvează versiunea listei de preţ specifice pe clientul respectiv.

În al 2-lea an de distribuţie, pentru contractele/ofertele care se prelungesc, dar care îşi păstrează condiţiile comerciale, se vor crea noi Liste (versiuni) specifice de preţ pentru fiecare client în parte.
În al 2-lea an se modifică şi "Lista de referinţă", aceasta primind versiunea valabilă pentru cel de al 2-lea an. Aceasta conţine:
 • versiunea - anul 2;
 • toate articolele oferite spre distribuţie în anul 2, din care se elimină articolele vechi şi care nu se mai produc/livrează, la care se adaugă articole noi care au apărut;
 • preţ listă - baza de pornire în negociere;
 • preţ standard - preţul de vânzare standard;
 • preţ limită - preţul sub care ar trebui să nu se coboare cu negocierea.
În baza modificărilor apărute în "Lista de referinţă" pe versiunea anului 2, în al 2-lea an trebuie să generez "Liste specifice" de preţ, pentru toţi clienţii cu contracte/oferte prelungite. Se pleacă de la noua Listă de referinţă (versiunea anului 2), dar aplicând aceleaşi condiţii comerciale, în speţă "discount-ul" negociat. Vor rezulta versiuni noi de preţ pentru toate "Listele specifice" existente, cu următoarele:
 • versiunea listei de preţ;
 • toate sau parte din articolele cuprinse în Lista de referinţă (versiunea anului 2), doar cele care erau şi în versiunea specifică anterioară;
 • se şterg articolele care nu mai apar în Lista de referinţă (versiunea anului 2);
 • preţ listă - e nemodificat, egal cu cel din Lista de referinţă (versiunea anului 2);
 • preţ standard - modificat, conform algoritmului descris în paragraful următor;
 • preţ limită - modificat după algoritmul descris în paragraful următor.