06. Extensie - Ofertare

Pentru situațiile specifice în care ofertele de preț sunt simulate în SocrateCloud prin proiecte (de tip ofertă), rezultatul final al acestor oferte se poate concretiza în obținerea de noi versiuni de preț la liste de preț existente. 

Modelul pornește de la premiza că:
 • pentru clientul pentru care se întocmește oferta, există deja stabilită o listă de preț cu cel puțin o versiune de preț activă;
 • oferta (proiectul) utilizează o altă listă/versiune de preţ decât cea stabilită pentru clientul în cauză - lista standard;
Articolele de pe ofertă, cu preţurile şi discount-urile stabilite pe ofertă, vor ajunge pe o versiune nouă a listei de preţ specifice clientului, preluând şi celelalte articole şi preţuri care existau pe versiunea anterioară. Astfel se obține o nouă versiune de preţ cumulativă cu toate articolele de pe versiunea anterioară cât şi cu noile articole de pe noua ofertă finalizată. Un asltfel de mecanism este util atunci când se doreşte lărgirea paletei de articole vândute la preţuri negociate pentru un anumit client.

Procesul de generare liste preț este utilizat în mai multe forme, în situațiile următoare:
 • la finalizarea unui proiect, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  • proiectul are setat un tip de proiect în a cărui definiție este marcat "Utilizează Workflow";
  • tipul de proiect are marcate opțiunile "Crează liste de preț" și  "Utilizează Workflow";
  • proiectul a trecut din starea "În pregătire" în starea "Finalizat".
 • la apăsarea butonului Închide proiect de pe un proiect al cărui tip de proiect este marcat cu "Generează liste de preț";
 • prin utilizarea procesului Actualizare Listă Preţ direct din meniul CRM -> Contracte, variantă aplicabilă pentru un proiect (ofertă) singulară;
 • prin utilizarea procesului Închidere Oferte direct din meniul CRM -> Contracte, variantă utilă pentru o procesare în calup a mai multor oferte;
 • prin utilizarea raportului Generare liste&Versiuni de preț, localizat în meniul Articole -> Prețuri.
Mecanismul, în detaliu, funcționează astfel:
 • versiunile de preț generate prin intermediul acestui mecanism au o denumire controlată, de forma "VALUTA_COD PROIECT"
 • se determină lista de preț din definiția clientului pentru care s-a întocmit oferta și se verifică dacă are aceeaşi valută ca și cea de pe ofertă,
  • dacă valutele diferă se caută o altă listă de preț cu aceeaşi valută ca şi pe ofertă, cu denumirea de forma "VALUTA_COD PROIECT"
  • dacă nu există se va creea o listă de preţ nouă, care se va şi seta în definiţia clientului ca listă de preţ implicită; 
   • lista va fi marcată ca fiind "Listă preţuri vânzare" şi cu "Limitare preț"
 • se generează o versiune nouă de preţ pentru lista de preţ determinată în pasul anterior
 • versiunea noua va conține cu toate articolele de pe ofertă (proiect), inclusiv cu cele care au preţ 0 şi articolele cu structuri (începând din v13.11):
  • preţ listă = preţul listă de pe ofertă
  • preţ standard = preţul planificat de pe ofertă sau preţul articolului cu structură înainte de a fi defalcat (BOMprice)
  • preţ limită = se preia preţul limită indicat în versiunea de preţ de pe ofertă, iar dacă preţul standard a fost ofertat sub acesta atunci se preia preţul standard ofertat:
   • începând cu v14.02 verificarea trecerii sub preţul limită de referinţă este de tip avertizare, indiferent de rolul/drepturile utilizatorului, acesta putând salva linia respectivă din proiect şi va putea genera versiunea de listă de preţ cu aceste preţuri!
 • se completează versiunea cu toate articolele din versiunea anterioară, astfel încât această nouă versiune să fie una cumulativă.
Modul de lucru:
 1. Se definește un nou tip de proiect care se va folosi la introducerea tuturor proiectelor de tip ofertă cu generare de liste preţuri promo.
  • definiția se realizează în fereastra "Tipuri Proiecte", cu următoarele caracteristici:
   • Categorie de proiect = General;
   • Utilizează Workflow = Da (bifat);
   • Creează promoţie = Da (bifat).
 2. Se introduce un proiect de tip ofertă, care la finalizare va genera o listă de preţuri promoţionale.
  • proiectul va conţine următoarele (minim):
   • societatea, codul şi denumirea proiectului (ofertei);
   • nivelul de detaliere va fi I-Proiect;
   • se setează tipul proiectului folosind tipul definit la pasul 1;
   • se introduc obligatoriu data start şi data stop, acestea vor fi preluate pe versiunea listei promo şi vor da valabilitatea ofertei promoţionale;
   • se introduce clientul şi informaţiile legate de acesta;
   • se alege lista de preţuri de referinţă, faţă de care se construieşte oferta promoţională;
   • se adaugă în detaliile proiectului, articolele ofertate în promoţie, câte un rând pentru fiecare articol din ofertă:
    • se introduce articolul, iar sistemul aduce automat preţurile din lista de referinţă;
    • operatorul poate modifca preţul planificat sau poate introduce un procent de discount, caz în care sistemul calculează preţul planificat - acest preţ planificat va deveni preţul promoţional;
    • recomandare - nu modificaţi preţul listă pentru a nu pierde referenţialul!
    • sistemul vă va avertiza dacă introduceţi un preţ planificat sau un discount prin care preţul planificat ajunge mai mic decât preţul limită, dacă lista de preț folosită ca referința are aplicată bifa de Limitare Preț.
 3. Verificaţi încă odată oferta şi dacă totul este corect puteţi finaliza proiectul. Finalizarea proiectului duce la:
  • generarea listei de preţuri promoţionale pentru clientul respectiv şi activarea acesteia în mod automat!
   • lista va conţine o versiune cu valabilitatea indicată de data start şi data stop de pe proiect, cu preţurile promo pentru fiecare articol din detaliile proiectului;
    • preţul listă - preluat din detaliu proiect;
    • preţul standard - preluat din preţul planificat din detaliu proiect = preţul promo;
    • preţul limită - preluat din preţul limită de pe lista de preţuri de referinţă indicată pe proiect.
   • dacă lista exista deja, atunci sistemul generează doar o nouă versiune în interiorul acesteia, pe care o activează.
  • toate câmpurile de pe proiect devin needitabile.
  • singura operaţiune care se mai poate realiza pe proiect o reprezintă "Închiderea" acestuia.
 4. Închiderea unui proiect va duce automat la inactivarea versiunii de preţuri promoţionale!