05. Extensie - Hand Held

Prezentare Generală

SocrateCloud pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de integrare cu dispozitive de tip "Hand Held" având ca și scop managementul comenzilor, recepțiilor și a stocurilor pe bază de coduri de bare. Printre beneficiile integrării SocrateCloud - Hand Held se numără urmatoarele:
 • Diminuarea incidentelor provenite din erorile de operare umană
 • Creşterea productivităţii
 • Tratarea Incidentelor în Timp Real‏
 • Eliminarea incidentelor de livrare greşită

Setup

Pentru integrarea SocrateCloud cu dispozitive de tip "Hand Held" trebuie realizat următorul setup:
 1. Instalare aplicație Socrate Pocket pe dispozitivul HH
 2. Activarea serviciilor web necesare din SocrateCloud
 3. Setări pentru aplicația Socrate Pocket
  • config.txt
  • explicaţii.txt
 4. Access în aplicaţie

Instalare aplicație pe HH (Socrate Pocket)

Înainte de instalare trebuie dezarhivat kitul de instalare (pus la dispoziție de către un reprezentant BIT Software) pe un PC și realizate modificările necesare în fișierul de configurare. Fișierele existente în directorul "Socrate" se vor copia pe dispozitiv în directorul "\BACKUP\Socrate".
După copierea aplicației pe dispozitiv este recomandat să se realizeze un shortcut pe desktop-ul dispozitivului.
După crearea shortcut-ului este recomandata salvarea sesiunii astfel încât shortcut-ul sa fie păstrat pe desktop şi în cazul unui "cold boot" sau a terminării bateriei. Salvarea sesiunii se face folosind aplicația Files Admin din Control Panel.

Soluţia funcţionează pe dispozitivele produse de Datalogic (Skorpio) și necesită o conexiune Wireless.
Soluţia necesită instalarea pe dispozitiv a Microsoft .Net Compact Framework 2.0. 

Este necesar a se adauga in reţea dispozitivul precum si de a se verifica în configurarile de scanare de pe dispozitiv ca la codurile de tip EAN să se scaneze şi caracterul de control. Aceste setari se fac apasand iconita de Coduri de Bare (verde) din partea de jos a ecranului. Se parcurge urmatoarea cale:Coduri de Bare/Configure/Reader Parameters/UpcEan/Ean13:
 • Toti parametrii trebuie sa fie setati pe Enable:
  • Decoder
  • CheckEvaluation
  • CheckTransmission
Din aceiaşi iconiţă de Coduri de Bare (verde) din partea de jos a ecranului, se setează KeyboardEmulation pe  yes(clipboard). Se parcurge urmatoarea cale:Coduri de Bare/ScanParameters/

Activarea Serviciilor Web

Transferul de date între aplicația Socrate Pocket și SocrateCloud se realizează bidirecțional prin intermediul de Servicii WEB. 
 • Dispozitiv -> SocrateCloud - Datele salvate de pe dispozitiv se vor trimite către serviciul web urmând să fie prelucrate de către SocrateCloud corespunzător cu regulile stabilite. După trimitere datele se vor şterge de pe dispozitiv.
 • SocrateCloud -> Dispozitiv - Înainte de utilizarea dispozitivului se realizează operația de actualizare a datelor din aplicație cu cele din SocrateCloud prin apăsarea butonului "Actualizare" din meniul aplicație. Se vor aduce pe dispozitiv nomeclatorul de articole, gestiunile si activitățile definite în SocrateCloud. Acestă funcţie trebuie apelată la prima pornire a aplicaţiei precum şi de fiecare dată cand se schimbă informaţiile din SocrateCloud. La terminarea actualizărilor se va afişa un mesaj de informare.
Servicii web necesare pentru componenta de integrare cu HH:
 • metoda getActivities: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getActivities
 • metoda getLocators: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getLocators
 • metoda getMoveConfirmationHeaders: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getMoveConfirmationHeaders
 • metoda getMoveConfirmationLines: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getMoveConfirmationLines
 • metoda getProducts: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getProducts
 • metoda getQtyAvailable: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getQtyAvailable
 • metoda getReceiptConfirmationHeaders: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getReceiptConfirmationHeaders
 • metoda getReceiptConfirmationLines: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getReceiptConfirmationLines
 • metoda getShipConfirmationHeaders: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getShipConfirmationHeaders
 • metoda getShipConfirmationLines: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getShipConfirmationLines
 • metoda getWarehouseLocators: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getWarehouseLocators
 • metoda getWarehouses: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getWarehouses
 • metoda createMaterialMovement: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.createMaterialMovement
 • metoda processInOutConfirmation: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.processInOutConfirmation
 • metoda processMoveConfirmation: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.processMoveConfirmation
 • metoda saveProductLocator: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.saveProductLocator
 • metoda sendDocument: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.sendDocument
 • metoda getUsers: ws.bitsoftware.sohh.sohhWs.getUsers
Instrucțiunile privind activarea serviciilor web necesare pentru componenta de integrare cu HH sunt disponibile în capitolul Servicii WEB.
 • Serviciile web implicate în proces pot fi accesate securizat sau nu!
 • Setarea se face din:
  • SysAdmin/Reguli Generale/Securizare/Servicii Web
  • Securizare doar pentru SLA Enterprise !
  • Acces pe bază de:
   • ROL
   • IP (sau clasă de IP)
   • Anonim
 • Observații: 
  • dacă serviciile web nu vor fi accesate în mod securizat, la definirea lor, în fereastra Servicii Web, trebuie dezactivate opțiunile Securizare Access pe bază de rol și Securizare Access pe baza de IP;
  • la definirea serviciului getUsers trebuie activată opțiunea Access Anonim.
Există și posibilitatea ca transferul de date să se realizeze și prin fișiere text, manual. În acest caz vor trebui completate fișierele de articole, gestiuni și activități de pe dispozitiv înainte de prima utilizare. 

Transferul de date de pe dispozitiv către SocrateCloud se poate realiza manual, cu ajutorul procesului Încarcă Fișiere HH, localizat în meniul Hand Held. În funcție de formatul de import selectat, în urma rulării procesului se vor genera înregistrări într-una din tabelele temporare reprezentate prin ferestrele disponibile în meniul Hand Held. De pe una din înregistrările generate se apasă butonul de Import... pentru a genera documentele sau actualizările de documente operate prin intermediul dispozitivului HH.

Setare dispozitiv HH

Înainte de a folosi aplicația Socrate Pocket este necesar a se configura fişierul config.txt din directorul aplicației:
 • USE_WS == Y
  • = specifică dacă aplicaţia lucrează cu Servicii Web sau nu (Y -  da, N - nu)
 • URL == http://bit-build/sohhWs/sohhWs?wsdl
  • = url-ul unde se gaseste serviciul web, acesta trebuie sa fie accesibil din reţeaua in care se gaseste dispozitivul
 • ADCLIENTID == nnnnnnnnnnn - ID-ul titularului
 • PRODUCTS_WHERE == conditie de filtrare articole adiţională
  • de ex. " M_Product.IsBom = 'Y' " pentru produse de tip structuri/reţete
 • ADD_REPEAT == Y
  • = dacă la adăugarea unui articol să se închidă sau nu fereastra. Dacă valoarea este Y atunci ecranul ramâne deschis şi după adăugare.
 • DELIVERY_AVIZ == Y
  • = dacă livrarea se realizează pe bază de aviz sau pe bază de confirmare Pick/QA (Y -  Aviz, N - confirmare Pick/QA)
Pe lângă aceste configurări este necesar a se completa şi fişierul explicatii.txt, cu motivele livrărilor nerealizate. Acest fişier se găseşte tot in directorul aplicaţiei.

Acces aplicație HH

Accesul în aplicația instalată pe dispozitiv se realizează pe bază de utilizator şi parolă. Din cauza tastaturii dispozitivelor se recomandă, pentru ușurința în exploatare, ca numele de utilizator şi parola sa fie numerice. 


Asocierea utilizatorului de pe dispozitivul HH cu un utilizator din SocrateCloud se realizează din fereastra Utilizator HH, localizată în meniul Hand Held -> Setup HH. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Utilizator/Contact - utilizator căruia i se acordă access la dispozitiv;
 • Nume Utilizator HH, Parola HH - datele de autentificare în aplicația instalată pe dispozitiv (SocratePoket).
După conectare utilizatorul trebuie sa aleagă o gestiune implicită care va fi folosită pe parcursul întregii sesiuni.

Observații:
 • Pentru a putea utilizate prin intermediul aplicației Socate Poket, instalată pe dispozitiv, celulele și articolele din SocrateCloud, trebuie să aibă la definirea lor bifa Utilizat pe HH.
 • Pentru un utilizator HH, accesul la gestiunile din SocrateCloud se definește în tab-ul Gestiuni, din fereastra Utilizator HH.

Funcționalități Socrate Poket

Aplicația Socrate Pocket pune la dispoziția utilizatorului următoarele funcționalități:
 • Înregistrare documente de producție (bonuri de primire)
 • Tranferuri între gestiuni (bonuri de transfer)
 • Confirmări pentru bonuri de transfer;
 • Confirmări livrare/recepție
 • Inventar
Fluxul documentelor din SocrateCloud cu operare HH:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/extensie---hand-held/Transfer%20HH.png