08. Extensie - WMS1

Această extensie este folosită pentru a activa funcţionalităţile descrise mai jos.Toate acestea sunt disponibile doar dacă s-a activat componenta WMS (1).

 1. importul de date dinspre sistemele de tip WMS - 5.10. Import tranzacţii WMS
 2. generarea devizelor necesare pe baza tranzacţiilor importate (devizele sunt reprezentate de detalii de faze aferente proeictelor) - 17, Proiecte
  • aici intervine şi Extensia Preţuri Ext, prin care se aplică politica de preţuri pe intervale de cantitate, cu următoarele subvariante:
   • v1 - aplicare preţuri pe intervale de cantitate, cantitatea fiind însumată la nivel de fază (deviz - lunar) - caz în care metoda de facturare este "Manoperă&Material";
   • v2 - aplicare preţuri pe intervale de cantitate, cantitatea fiind o medie zilnică pe perioada fazei (devizului - lunar) - caz în care metoda de facturare este "Cantitate medie zilnică";
   • v3 - aplicare preţuri pe intervale de cantitate, cu repartizarea zilnică a cantităţilor pe fiecare interval de cantitate - caz în care metoda de facturare este "Cantitate repartizată zilnic";
 3. generarea comenzilor client în baza devizelor, spre a obţine facturile client - 17.09 Generare comenzi din proiecte

Comments